Ръководство по експортен маркетинг за малки и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост

Международен маркетинг е продажбата на стоки и услуги отвъд националните граници. Такива продажби могат да бъдат директно към дистрибутор, търговец на дребно, преработвател или краен клиент/потребител в страната на внос. Могат да бъдат използвани и други методи на международен маркетинг.

Страници – 126

Свали

Капитал – презентация

Продължителност – 37 слайда

Свали

Световен енергиен проблем и неговото преодоляване
Алтернативни енергийни източници

В съвременния свят енергийният сектор заема ключово място. Той е основа на цялостното икономическо развитие. Без него животът е немислим. Същевременно той е най-значимият пряк консуматор на невъзобновими природни ресурси и източник на увреждания на природната и жизнената среда. Не на последно място с енергийния сектор са свързани и сериозни финансови интереси, които влияят върху посоката на неговото развитие. В съответствие със съвременните изисквания енергетиката следва да задоволява потребностите от горива и енергия с минимални обществени разходи, при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Страници – 32

Свали

Пълни лекции по икономика – 1 курс – ТУ София

Страници – 20

Свали

Структура и функции на банкова система

Продължителност – 8 слайда

Свали