Бързи трикове за Word

1. Смяна на малки букви с главни: маркирайте текста и натиснете едновременно shift+f3.
2. За all caps- текстът се маркира. С натиснати едновременно бутони ctrl и shift се натиска a. Текстът става all caps. При повторното натискане текстът се връща в оригинален вид.

Страници – 1

Свали

Бройни системи, позиционни бройни системи. Двоична бройна система. Алгоритми за превръщане

Понятие за бройна система /БС/.
Потребността от броене възниква паралелно с потребността от писменост и в значителна степен е зависима от нея.
Определение: Бройната система е съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата.

Страници – 3

Свали

Операционни системи – презентация

Подходяща за урок в 8 клас.

Продължителност – 12

Свали

История на компютрите – презентация

Продължителност – 28 слайда

Свали

История на изчислителната техника – презентация

Продължителност – 23 слайда

Свали

Памет. Видове памет – презентация

Продължителност – 26 слайда

Свали

Централен процесор-CPU – презентация

Продължителност – 15 слайда

Свали

Програмиране с Visual Basic – учебник

Страници – 136

Свали

Тестове по информатика – Word 2003

Въпроси и отговори – 24 въпроса

Свали – начинаещи

Свали – напреднали

 

Тестове по информатика – Power point 2003

Въпроси и отговори – 22 въпроса

Свали

Тестове по информатика – Windows XP

Въпроси и отговори

29 въпроса за напреднали и начинаещи

Свали – начинаещи

Свали – напреднали

 

Тестове по информатика – Windows 7

Въпроси и отговори

24 въпроса за напреднали и начинаещи

Свали – начинаещи

Свали – напреднали