Нанотехнологии – презентация

Продължителност – 12 слайда

Свали

Глобални проблеми на съвременното общество – презентация

Продължителност – 17 слайда

Свали

Умения за общуване – презентация

Продължителност – 10 слайда

Свали

Българското общество в процес на модернизация – презентация
Краят на XIX- началото на XXв

Продължителност – 16 слайда

Свали

Стив Джобс (Steve Jobs) – презентация

Продължителност – 15 слайда

Свали

Водата в природата и разпространение – презентация

Продължителност – 9 слайда

Свали

Емилиян Станев – презентация

Продължителност – 5 слайда

Свали

Народни будители – Просветители – презентация

Продължителност – 32 слайда

Свали

Що е лого? Видове лога и тяхното приложение – презентация

Продължителност – 13 слайда

Свали

Париж – града на любовта – презентация

Продължителност – 28 слайда

Свали