Правописни и пунктуационни правила

Подробна книга с примери. Достъпно съдържание.

Старници – 46

Свали

Успоредни животописи. Цезар

1. Когато Сула поел властта, не могъл да раздели Корнелия, дъщеря на Цина, който известно време имал върховната власт в Рим, от Цезара, нито с обещание, нито със заплашвания; затова той конфискувал зестрата й. Причините за враждата между Сула и Цезара било роднинството на последния с Марий, защото по-старият Марий имал за съпруга Юлия, леля на Цезара, от която се родил по-младият Марий; с него Цезар бил братовчед. Недоволен, че отначало Сула го пренебрегвал поради множеството убийства и важни предприятия, Цезар, макар и още юноша, в едно народно събрание се кандидатирал за жреческа длъжност.

Страници – 52

Свали

Теория за стойността на Карл Маркс

Въпросът за двете страни на една стока, а именно нейната потребителна и разменна стойност, за пръв път се разглеждат от най-универсалния ум сред древногръцките мислители- Аристотел. “ Употребата на всяко благо е двояка, едната е свойствена на нещото като такова, а другата- не, както един сандал може да служи и за обуване, и за размяна. “ В тези думи на Аристотел прозира схващането за двойнствената природа на стоките.

Страници – 11

Свали

Важни дати в Българската история

1189г. – 1923г.

Страници – 15

Свали

Пълни лекции по икономика – 1 курс – ТУ София

Страници – 20

Свали