Правописни и пунктуационни правила

Подробна книга с примери. Достъпно съдържание.

Старници – 46

Свали

Лицемерие и неверие в „Тартюф“

Комедията „Тартюф” на Жан-Батист Поклен – Молиер е остра сатира срещу лицемерието на Божиите служители и срещу глупостта на догматиците. Лицемерието като нравствено зло става основен художествен проблем. То е мотив, който конфронтира героите или ги обединява в задружните им усилия срещу общественото зло. Тартюф е един явен лицемер, който се подвизава като храненик в богатия дом. Той е измамник и аморален тип. За него не съществуват „предразсъдъци” като чест, съвест и морал, за това името му се е превърнало в синоним на лицемерието.

Страници – 1

Свали

Лицемерие и лековерие в „Тартюф“

“Тартюф” е шедьовър, който е запечатал не просто състоянието на умовете на своето съвремие, а нещо значително повече – същностните черти на самата човешка природа”, така се изразява Жорж Бордонов в критическия си материал за комедията на Жан Батист Поклен-Молиер – “Тартюф”. В произведението си, авторът, подчинявайки се на нормативната естетика на класицистичното изкуство, разкрива категориите лицемерие и лековерие. Взаимно обвързани, те вървят неизменно и могат да донесат непоправими беди на личността и на обществения живот.

Страници – 2

Свали

Комедията „Тартюф“- изобличение на лицемерната набожност

Жан-Батист Молиер е най-великият комедиограф на ХVII век. И не само това на това столетие. В негово лице френската комедия бележи най-високи постижения. Дълъг и сложен е пътят, който писателят извървява от първите си сценични работи до безсмъртните си комедийни творби. С най-дълбоко обществено-философски смисъл е комедията му “Тартюф”. Тя е осмислена картина срещу лицемерната набожност, религия, егоизма и глупостта. В лицата на госпожа Парнел и на Оргон авторът представя носителите на религиозния фанатизъм, породен от догмата. Главният герой Тартюф е не само живо лице, характеризиращ един от основните недъзи на епохата, но и дълбоко социално явление.

Страници – 2

Свали

Комедията „Тартюф“ – анализ

Насочена срещу всички “фалшификатори на благочестието” както сам ги определя Молиер комедията “Тартюф” представя философията на лицемерието и негативното й въздействие върху човешките възгледи за нравственост и почтенност. . С комедията си “Тартюф” Молиер язвително осъжда лицемерието, мнимите добродетели,наивното лековерие и безотговорноста,които са пуснали корени във всички сфери на живота. Художествените образи в комедията “Тартюф” са носители на една преобладаваща страст, порок или добродетел.

Страници – 2

Свали

Коварното, скрито зад маска, лице в комедията „Тартюф“

Комедията „Тартюф“ на Молиер е шедьовър, който е запечатал не само умовете на своето съвремие, а нещо значително повече-същностните черти на човешката природа. Комедията изобричава лицемерието, което някои хора прикриват зад благовидната маска. Молиер осъжда лицемерието, мнимите добродетели, наивното лековерие и безотговорността, които са пуснали корени във всички сфери на живмота. Произведението се превръща в драматична творба, която не слиза от световните сцени до днешни дни. В комедията „Тартюф“ на Молиер е представен светът на измамата, коварството и любовта.

Страници – 1

Свали

Въпросът за лицемерието и вярата в комедията Тартюф от Молиер

“Тартюф” е комедия за лицемерието. Дори от най-беглия поглед става ясно, че тя отразява различни негови аспекти: разминаването между привидност и същтност; стремежа към външна изява; опасността, която то с коварния си лик представлява за хората, и не на последно място – факта, че рано или късно е обречено на разкриване. В по-дълбок творбата свързва лицемерието с вярата, представяйки ги като неотделими и взаимно обуславящи се варианти на поведение. Детайлно разглеждане на маската ни отвежда към намиращото се под нея, затова и разработването на въпроса за лицемерието прераства в анализ на религиозната проблематика в цялата и сложност. В идейния свят на “Тартюф” може да се проникне чрез изследване на авторовото отношение към изобразяваните явления.

Страници – 2

Свали

Таблица на литературните жанрове

Страници – 2

Свали

Тест по литература за 10 клас

1.РЕАЛИЗМЪТ ВЪЗНИКВА: а/19; б/16.; в/17.; г/18. век.
2.ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КЛАСИЦИЗМА: а/засилващите се претенции на буржоазията; б/икономически подем; в/интерес към античността; г/утвърждаване на монархията .
3.КАКВО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО ИЗПОЛЗВАНО В СТИХОВЕТЕ?
В тъги, в неволи младост минува,
кръвта се ядно в жили вълнува…
а/сравнение; б/символ; в/хипербола; г/метафора.

Страници – 1

Свали

Общи теми, идеи и чувства, вложени в предисловията на “История славянобългарска” и “Записки по българските въстания”

През 1862г. Паисий Хилендарски написва “История славянобългарска” , за да покаже на българите , че имат с какво да се гордеят. 122 години по-късно народът ни отново има нужда от някой, който да повдигне националния му дух. С тази задача се заема революционерът Захари Стоянов, който със своите “Записки по българските въстания” показва на българина, че и в новата му история има нещо славно.
Както в “История славянобългарска” , така и в “Записки по българските въстания” основните внушения на авторите са разкрити в предисловията. В тях творците се обръщат към читателите, като им споделят причините и трудностите при написването на книгите.

Страници – 6

Свали