Правописни и пунктуационни правила

Подробна книга с примери. Достъпно съдържание.

Старници – 46

Свали

Таблица на литературните жанрове

Страници – 2

Свали

Задушница – анализ

Най-задълбочено драматичната борба на човека със съдбата разкрива разказът “Задушница”. Той е идеен синтез на темата за сиромашкото спасение в света на нищетата. И тук Елин-Пелиновият човек е поставен в “затруднителна ситуация” извън селото, сам с мъката си, когато трябва да направи съдбовен избор, чрез който да разреши въпроса за своето жизнено съхранение, т.е. за отстояване на собствената си идентичност. Пътят на главния герой – вдовеца Станчо – до реализацията на желанието “Трябва да му се тури край” има драматична психологическа линия на развитие: той преминава от отчаяние от съдбата…

Страници – 3

Свали

Реферат на тема Български автори

1 Биографични данни:
a)Родно място – Христо Ботев е роден през 1848 г. в Калофер.
б)Семейна среда – роден е в семейството на Ботьо Петков – възрожденски учител и книжовник.
в)Образувание – първоначалното си образувание получава в Карлово, след това в Калофер. Със съдействието на Найден Геров Ботев учи в Одеса, която не успява да завърши. Праи опит да следва в Одеския университет. През 1867 г. се завръща за кратко в Калофер, където преподава. През есента на същата година започва емигрантския му живот в Румъния.

Страници – 28

Свали

Йордан Йовков – “Последна радост”

Разказът “Последна радост”, поместен в сборника “Песента на колелетата” утвърждава характерното за Йовковата проза противостоене между естествения порив на човека да живее в мир и антихуманната същност на войната.
Разказът разглежда участта на човешката индивидуалност, поставена пред изпитанията на фронтовия живот. Трагизмът на главния герой Люцкан е Йовковото отрицание на войната като разрушителна стихия, която нарушава житейската хармония, погубва красотата и щастието.

Страници – 2

Свали

“Дядо Йоцо гледа” – анализ на трите срещи на дядо Йоцо с българското

Когато обръща поглед към своята съвременност след Освобождението, Иван Вазов я оценява от позицията на възрожденския патриотичен идеал. Драматичното разминаване между мечта и действителност обуславя критицизма, характерен за социалния реализъм на автора на “Дядо Йоцо гледа”. Разказът “Дядо Йоцо гледа” е художествено обобщение на Вазовите наблюдения върху обществения живот в България през първите две десетилетия след извоюването на националната свобода.

Страници – 2

Свали

Иван Вазов – Под игото – важните неща накратко

Гост: Описание на навиците на едно чорбаджийско семейство – това на чорбаджи Марко. Той е благ човек, макар и неучен, той е мъдър. Възпитава децата си много правилно на принципа да не им забранява нищо, за да не го искат по силно като пораснат. Много религиозен е. Освен това сам останал неук, се радва на всички, които обичат да учат и ги подпомага както може. От разговорите се разбира, че в момента е сравнително добър живота в града. Последното лошо събитие е, че турчин публично обезглавява невинно дете. Създава се паника от някакъв шум. Марко отива да види и вижда сина на приятеля му дядо Манол, който се казва Иванчо и е бил на заточение в Диарбекир, където пращат най-големите престъпници срещу турското царство. Марко се връща да успокои домашните, че няма никой и тогава идват турци. По тази причина, Иванчо бяга.

Страници – 11

Свали

Алеко Константинов – Бай Ганьо

В едно свое изказване проф. Иван Шишманов изрича:”Вземете опакото на Бай Ганя и ще имате Алека”. Тези думи на видния литературен критик дават основание през столетното си съществуване автор и герой винаги да бъдат съпоставяни и да се подчертава контраста между тях . Колкото Алеко е безкористен идеалист, толкова бай Ганьо е прагматичен материалист, който търси във всичко „ келепира”.
Безсмъртният Алеков герой Бай Ганьо и днес разсмива, отвращава и впечатлява читателя, който трудно може да остане безразличен към проявите му. Те носят белезите на своето време и на социалната му същност.

Страници – 3

Свали

Анализ на „Разни хора, разни идеали“

През 1897г. във вестник „Знаме“ в поредни броеве излизат 1ви, 2ри и 3ти от фейлетоните с общо заглавие „Разни хора, разни идеали“. 4тият текст е намерен в ръкописите на Алеко и публикуван след смъртта му.
Цикълът може да се разглежда като продължение на възрожденската практика на обединяването под общо заглавие на фейлетони в рубрики. Например „Знаеш ли ти кои сме ние?“ на Любен Каравелов и Христо Ботев.
Като „фейлетон“ определят – текста със злободневно-сатиричен характер, обществена значимост на темата и хумористично-сатирична емоционална оценка.

Страници – 6

Свали

Христо Ботев (1848-1876) и накратко за произведенията му

Роден е в гр. Калофер. Участва активно в революционните борби. Член на БРЦК. Издава вестници и спиасния. Публикува в съавторство ч стихосбирка : „Песни и стихотворения от Ботъова и Стамболова”. Написал е 20 стихотворения. Първо отпечатана стихотворение Майце си. Фейлетон : Политическа зима

Страници – 2

Свали