Правописни и пунктуационни правила

Подробна книга с примери. Достъпно съдържание.

Старници – 46

Свали

Христо Смирненски – Мечти и сурова действителност – Юноша Пролет

Христо Смирненски е поет на тържетвеното звучене на стиха ,на празничното усещане за взривна промяна на света.
В стихотворението ”Юноша” пътят от “Аз не зная” до “Аз ще знам” е търсене на истината за чоаека и света. Този път е изпитание за всяка личност.Смирненски разкрива това ,основавайки се на яркия контраст м/у очаквано и реалност. Преходът от незнание към мъдост е пресътворен с характерни за символистите художествени похвати: сравнение, олицетворение ,хипорбола, ярки, запомнящи се образи, вълнуващи метафори, различни по емоционалната си постройка изрази.

Страници – 4

Свали

Митологичното и историчното в поемата на Гео Милев – „Септември“

Избирайки антиномията митологично-исторично за релевантно отношение, през което да бъде разгледан един текст, не може да не се отчете и съответният социокултурен контекст, доколкото споменатата антиномия не е специфично литературен или културен проблем. Митологизмът и историзмът като феномени на съзнанието се оказват определяща опозиция в европейското мислене от християнската епоха насам.

Страници – 10

Свали

Таблица на литературните жанрове

Страници – 2

Свали

Атанас Далчев – Стаята – анализ

Стихотворението на Атанас Далчев ”Стаята” е своеобразна интерпретация на един от най-важните мотиви в неговата лирика, а именно неживяния живот. Този текст описва традиционни за човешкия дом предмети, чрез чиито запустял вид успява да пресъздаде неналичността на живот. Тяхното присъствие от една страна има цел, да служи на човека, но от друга функцията им се обезсмисля, когато те нямат на кога да бъдат от полза. Тези вещи продължават да заемат местата и “ролите” си, но те са изгубили своя “господар”, изгубили са човека, което поражда меланхолното чувство на самота и отчужденост, характерно за Далчевите лирически текстове.

Страници – 1

Свали

Текст

Свали

Христо Смирненски – Йохан – анализ

Смирненски е съвременник на януарското въстание на спартакистите в Берлин през 1919г. То е жестоко потушено, но паметта на жертвите е запазена като завет. В първите години след разгрома партийните вестници посвещават цели броеве на въстанието.Портретите на убитите водачи Карл.Л. и Роза Л. са обвити в траурни ленти, а под тях се отпечатват революционни стихове. Пръв сред поетите, които възславят януаорската епорея е См.Той не е непосредствен участник в събитията, но следи техния ход.Въображението го отвежда сред сивите каменни сгради на Берлин, по площади и улици, където се развяват знамената на бунта и се издигат барикади.

Страници – 1

Свали

Христо Смирненски – Юноша – анализ

Смирненски твори в началото на 20-те години на ХХ век – време на остри социални конфликти и промяна в естетическите търсения на българската литература. Символизмът като литературно явление вече се оказва изчерпан, за да изразява новите вълнения на човешката душевност. В поезията си Смирненски осъществява едно самобитно и изключително смело преплитане на символистични с романтични, на митологични и библейски с реалистични образи и сюжети.

Страници – 4

Свали

Стария музикант – Христо Смирненски – анализ

1.Творческа история – включено е в цикъла “Децата на града” и е най-нежното, най-лиричното стих.
2.Заглавието-звучи носталгично.Музиката е символ на красивото, на духовната извисеност, на таланта. Епитетът “старият” внушава почит, уважение, предполага съпричастност.

Страници – 1

Свали

Цветарка – Христо Смирненски – анализ

1.Творческа история – включено е в стих. “Да бъде ден”, но преди това не е публикувано в пролетарския печат. Според писателя Димитър Осинин, творбата е възникнала по повод на един конкурс, обявен от Академичното дружество на филолозите слависти, които организирали лотария с ръкописите на известни писатели с благотворителна цел.
2.Заглавието – момиче, което продава цветя. Цветята символизират красотата, любовта, доброто, щастието.

Страници – 3

Свали

Христо Смирненски – Зимни вечери

Зимни вечери” е поема, която обобщава драмата на човека и разкрива истината за трагичния живот на безправния “малък човек”.Сякаш тук са събрани заедно образите на стария музикант, на слепия, на цветарката, на Гаврошовците, на девойката,покосена от жълтата гостенка. Това са познати образи и мотиви, защо Смирненски се връща към тях?
1.Творческа история – това е една от последните творби, писана през зимата на 1922-23 година. По спомени на сестрата на См. той често се е разхождал из крайните квартали на София и е наблюдавалживота на хората там.

Страници – 8

Свали