Правописни и пунктуационни правила

Подробна книга с примери. Достъпно съдържание.

Старници – 46

Свали

Иван Вазов – Немили-Недраги – анализ на част от главите

Повестта на Иван Вазов “Немили-недраги“ (1883 г.) разказва за живота на българските хъшове в Румъния. Заглавието на тази творба доизяснява и обогатява смисъла ù, носи атмосфера и настроение. Словосъчетанието “немили-надраги“ идва от народната реч и изразява виждането на българина за човека извън родното място. То се среща в Ботевото стихотворение “На прощаване“, в което поетът го отнася към съдбата на прокудените от родината си бунтовници. Използвайки тавтологичния израз “немили-недраги” за заглавие, Вазов веднага насочва мисълта на читателя към герои, откъснати от родния край, заобиколени от враждебната студенина на чуждото за тях общество.

Страници – 21

Свали

До чикаго и назад – паспорт на творбата

ВЪЛНЕНИЕТО НА ПЪТЕПИСЕЦА В ПАРИЖ. Вестта, че българите ще пътуват с луксозен кораб през океана с хора от най-различни нации, ги кара да се вълнуват и да се чувстват европейци. Алеко описва пътниците и според общественото им положение, като не скрива, че Америка привлича и аристократи, и обикновени хора, които се надяват да намерят по-добро препитание в Новия свят.

Страници – 6

Свали

Матури 2014  12 клас– майска сесия – тестове и отговори

Задължителна 21 Май – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 23 май 2014

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

  

Матури 2014  12 клас –  септемврийска  сесия – тестове и отговори

Задължителна 28 Август – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 29 август 2014

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

  

Матури 2014  7 клас– тестове и отговори

Свали – БЕЛ – 21 май 2014
Свали – Математика – 23 май 2014

Изпити след 7ми клас – тестове и отговори

Тестовете давани през всичките години.

Учебна 2014/2015 година
Свали – БЕЛ – 20 май 2015
Свали – Математика – 22 май 2015

Учебна 2013/2014 година
Свали – БЕЛ – 21 май 2014
Свали – Математика – 23 май 2014

Учебна 2012/2013 година
Свали – БЕЛ – 21 май 2013
Свали – Математика – 23 май 2013

Учебна 2011/2012 година
Свали – БЕЛ – 21 май 2012
Свали – Математика – 23 май 2012

Учебна 2010/2011 година
Свали – БЕЛ – 27 май 2011
Свали – Математика – 30 май 2011

Учебна 2009/2010 година
Свали – БЕЛ – 27 май 2010
Свали – Математика – 31 май 2010

 

Биографии на български писатели

58 Биографии

1.Паисий Хилендарски (1722-1773) с написването на „История славянобългарска „той поставя началото на българската възраждане.В „История славянабългарска „ Паисий сам посочва рождената си година – 1722, роден е в гр. Банско, зне се също че през 1745 година зе замонашва в манастира „Хилендар” в Света гора, където служи неговият по-голям брат лаврентий.посвещава се на църковна дейност и по-късно е ръкоположен за свещеник.Когато брат му остарява

Страници – 74

Свали

Тропи и фигури

Тропи – от гръцки trope „ обръщане”; tropos ‘начин на . Обобщаващо наименование за езиковите изразни средства на образната реч; дума или израз, употребени в преносен смисъл; тропата възниква при съпоставяне на две явления, между които има прилика; чрез асоциация общият признак свързва буквалното и преносното значение на думата

Страници – 5

Свали

Образът на Леля Дъмша от „Ангелинка“ – Елин Пелин

В своето творчество Елин Пелин рисува драмата на българското село в началото на ХХ век. Жестокият живот убива радостта от съществуването. Колкото и да е смазан, селският човек съхранява несломимата си жизненост и богатство на изживяванията. Неговата душевна красота писателят разкрива в разказа “Ангелинка” Разказ за най-чистите и възвишени чувства от първата любов. Произведението е написано като спомен. Глаголната форма от първо лице единствено число придава достоверност на повествованието. Не е използвано име за главния герой. Така неговите преживявания получават универсален характер, а внушенията се извисяват до общовалидни истини.

Страници – 2

Свали

Юноша – Христо Смирненски – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Елин Пелин – певец на българското село

В лицето на Елин Пелин българската литература има един от класиците на художествената проза и най-големия творец и реалист на българското село. Той единствен е пресъздал селската действителност изключително правдиво, в нейната типичност и жизнено разнообразие. Роден и живял в бедно шопско селце, израснал с  мъките и тегобите на своя народ Елин Пелин винаги носи в сърцето си идеалите и морала на нацията. Той насочва вниманието си главно върху селската безправна маса, върху “простия, невеж, беден и работлив народ”. Слял душата си с тази на селския човек, Елин Пелин успява като никой друг наш писател да отрази живота на българското село в цялата му широта и многостранност. Неговите разкази са художествен летопис, история на нашето село в недалечното минало.

Страници – 2

Свали