Правописни и пунктуационни правила

Подробна книга с примери. Достъпно съдържание.

Старници – 46

Свали

Носталгията по топлия свят на дома в елегията ” Скрити вопли ” от Димчо Дебелянов

През своя живот Димчо Дебелянов е написал много нежни и лирични стихотворения. Едно от най-хубавите е елегията „Скрити вопли”.
В това свое стихотворение поетът разказва за „печален странник, напразно спомнил майка и родина”. Лирическият герой провежда разговор не с друг човек, а с душата си. Споделя най-съкровените си мисли, и чувства, касаещи най-милото му – бащиния дом и майката. Спомня си емоционални неща от миналото си, които са много ценни за него.

Страници – 2

Свали

Дали има или няма безизходни ситуации – съчинение разсъждение

Светът, в който живеят героите на Николай Хайтов е изграден от множество проблеми и конфликти. Дългът към рода и универалните човешки ценности поставят на кръстопът героя от “Дервишово семе”. Хайтов ни представя историята на един човешки живот, който е раздиран от дълбоката драма между любовка и отмъщението. Понякога житейските ситуации се оказват безизходни.

Страници – 2

Свали

Фалшът, грозотата и безсмислието на един лишен от духовност свят – Дамата с рентгеновите очи – Светослав Минков

Презентация

Продължителност – 9 слайда

Свали

Героите от повестта “Крадецът на праскови”

I.Елисавета:
1.Първа поява- в спомена на разказващия герой, представена като неземно видение, първата поява има представяща роля за героинята.
2. Елисавета, Лиза, често споменавана като жената на полковника.
3.”Тя помнеше … другите нямаха”.
4.Мъжът и е полковник, “може да има в къщата си всичко, което другите нямаха”, “в самотните часове .. другите”.

Страници – 3

Свали

Елисавета Багряна – Тест + Отговори

10 въпроса
2 Страници

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
а) волният човешки дух
б) красотата на непознатите светове
в) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми
г) самотата и отчуждението

Свали

Елисавета Багряна – Потомка – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Творчеството на Елисавета Багряна + анализи

Това е време на войни и въстания, което разрушава хармонията на света и разединява хората. Голяма част от творбите, писани тогава, са белязани от песимизма и депресията. Стиховете на Багряна, събрани във „Вечната и святата”, възвръщат вкуса към живота и неговото равновесие. Тръгнала от антисимволизма, тя се опитва да избяга от масовите борби и да върне на човека универсалните ценности – любов, щастие и свобода (на личността).

Страници – 3

Свали

Потомка – Елисавета Багряна

Стихотворението на Елисавета Багряна „Потомка“ (1925) е включено в първата стихосбирка на поетесата – „Вечната и святата“ – книга, с която тя заявява едно ново присъствие в българската литература.Двайсетте години на ХХ в. са период, характерен именно с появата на нови гласове в литературния ни живот.

Страници – 3

Свали

Биографии на български писатели

58 Биографии

1.Паисий Хилендарски (1722-1773) с написването на „История славянобългарска „той поставя началото на българската възраждане.В „История славянабългарска „ Паисий сам посочва рождената си година – 1722, роден е в гр. Банско, зне се също че през 1745 година зе замонашва в манастира „Хилендар” в Света гора, където служи неговият по-голям брат лаврентий.посвещава се на църковна дейност и по-късно е ръкоположен за свещеник.Когато брат му остарява

Страници – 74

Свали