Правописни и пунктуационни правила

Подробна книга с примери. Достъпно съдържание.

Старници – 46

Свали

Омировата поема “Илиада” – енциклопедия за живота и мисленето на древните гърци

В поемата “Илиада” Омир пресъздава живота и разкрива нравствената същност на човека в античния свят. Творецът рисува една епична картина на своето време, своеобразно съчетание на войнска мощ и моменти на примирие. Омир вниква в душите на своите герои, силни, противоречиви и честолюбиви характери. Техните действия са дълбоко мотивирани, а позициите им – достойно отстоявани.

Страници – 3

Свали

Биографии на български писатели

58 Биографии

1.Паисий Хилендарски (1722-1773) с написването на „История славянобългарска „той поставя началото на българската възраждане.В „История славянабългарска „ Паисий сам посочва рождената си година – 1722, роден е в гр. Банско, зне се също че през 1745 година зе замонашва в манастира „Хилендар” в Света гора, където служи неговият по-голям брат лаврентий.посвещава се на църковна дейност и по-късно е ръкоположен за свещеник.Когато брат му остарява

Страници – 74

Свали

Тропи и фигури

Тропи – от гръцки trope „ обръщане”; tropos ‘начин на . Обобщаващо наименование за езиковите изразни средства на образната реч; дума или израз, употребени в преносен смисъл; тропата възниква при съпоставяне на две явления, между които има прилика; чрез асоциация общият признак свързва буквалното и преносното значение на думата

Страници – 5

Свали

Черноризец Храбър – “За буквите”

Съчинението на Черноризец Храбър “За буквите”, написано в края на IXв., е и полемично слово, и апология съчетана с публицистика, и философски трактат. То е изградено от съобразно композиционната структура на полемичното слово. В първата част на творбата авторът проследява етапите в историята на славянското писмо, като започва далече преди Кирил и Методий да създадат азбуката.

Страници – 2

Свали

Ренесансовият човек – герой на поемата „Ад” – Данте Алигиери

Безсмъртната творба на Данте възниква между Средновековието и Ренесанса. НА границата на две велики епохи все още господарства религиозно християнският мироглед, но устоите на феодалното общество вече се пропукват от нахлуването на новите буржоазни отношения. Заедно с тях изгряват на духовния небосклон и първите лъчи на новия хуманистичен мироглед, които възвръща интереса към земния човек и утвърждава чувствената красота на света. Не случайно определят Данте едновременно като последния поет на Средновековието и първия поет на Новото време. В основата на поемата му „Ад”, която се отличава с най-голяма, реалистична правда, стой морално-философската тема за спасението на душата.

Страници – 2

Свали

Образът на новия човек, разкрит в поемата „Ад” – Данте Алигиери

Всяка среща с Дантевата творба „Ад” е среща-размисъл на съвременния човек за пътя и делото, които го водят към Рая или Ада. Светът на отвъдното провокира авторовото съзнание и пред нас застава един нов човек, дръзнал да надскочи средновековната „рамка” на своето време и да разгледа въпроси, забранени за човешкия разум от религиозните догми на църквата.Човекът не познава себе си, страхува се от злото, но и от доброто, „заключени” по странен начин в неговата душа.Тази двойственост на човешката природа е трудна за разгадаване, защото в съзнанието не се редуват „мрак” и „светлина”. Вечният конфликт между духа и материята обезличава човека.

Странци – 2

Свали

Наказанието и възмездието според Данте в “Ад”

От древността до нас са достигнали много малко литературни творби, които отразяват живота на древните хора, тяхната религия и светоглед за живота. Една такава невероятна творба е “Божествена комедия” на Данте Алигйери, която се състои от три части “Ад”, “Чистилище” и “Рай”. В първата част от своето произведение авторът разкрива наказанията и възмездията на прегрешилите души според неговия мироглед. Във времето, в което се ражда и живее Данте, съществува общоприето схващане, че греховната помисъл е равностойна на греха, но авторът до известна степен оспорва това традиционно схващане и смята, че трябва да се наказва постъпката, а не мисълта.

Страници – 3

Свали

Трагизмът на Прометей в трагедията На Есхил „ Прикованият Прометей“

Трагедията „Прикованият Прометей” е наи-известното произведение на великия драматург Есхил. През изминалите хилядолетия неговият герой не е загубил своята монументалност и величие.

Страници – 1

Свали

Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията,примирението с неправдата – Есхил Древногръцкият драматург Есхил с право е наречен баща на старогръцката трагедия.Той е автор на над 70 трагедии,сред които се откроява „Прикованият Прометей”.

Страници – 2

Свали