Цифрово кодиране на телевизионния сигнал – презентация

Продължителност – 30 слайда

Свали

Ние децата на 90те …
…едно завръщане в миналото – презентация

Продължителност – 20 слайда

Свали

Шоколад – Най-голямото удоволствие… – презентация

Продължителност – 11 слайда

Свали

Нина Добрев – презентация – английски

Продължителност – 16 слайда

Свали

Историята на татуировките – презентация

Продължителност – 12 слайда

Свали

Цветовете – презентация

Цветовете, съзнателно или не, отразяват нещо много лично. То е проява на личността, която събира като във фокус интелектуалната, емоционалната и физическата нагласа.

Продължителност – 36 слайда

Свали