Бром – презентация

Продължителност – 11 слайда

Свали

Тежки метали – презентация

Продължителност – 27 слайда

Свали

Електродни потенциали на металите – Химия – ВТУ Тодор Каблешков
Протокол номер 4 по Химия.

Страници – 2

Свали

Образец за протокол по химия – ТУ София

Страници – 3

Свали

Определяне на електродните потенциали на металите – Химия – ТУ София

Протокол номер 2 по Химия.

Страници – 2

Свали

Равновесни електродни потенциали – Химия – ТУ София

Протокол номер 2 по Химия.

Страници – 3

Свали

Тагове: , ,
Категории: Материали, Химия

Електроден потенциал – Химия – ТУ София
Протокол номер 2 по Химия.

Страници – 2

Свали

Хидролиза

Процес на обратимо взаимодействие между йоните на солта и йоните на водата, което води до изменение на съотношението между водородните и хидроксидните йони в разтвора се нарича хидролиза на соли.

Някой силни киселини: H2SO4; HCl; HNO3
Някой силни основи: NaOH; KOH
Някой слаби киселини: H2S; H2CO3; HF; CH3COOH; HCN; H2SO3
Някой слби основи: Zn(OH)2 ; Cu(OH)2 NH4OH и др

Страници – 2

Свали

Категории: Материали, Химия

Химията като наука – презентация

Продължителност – 22 слайда

Свали