Адолф Хитлер – презентация

Продължителност – 19 слайда

Свали

Капитал – презентация

Продължителност – 37 слайда

Свали

Принципна схема на персонален компютър – презентация

Продължителност – 43 слайда

Свали

Централен процесор – презентация

Продължителност – 24 слайда

Свали

Съдържание и структура на презентация – презентация

Продължителност – 16 слайда

Свали

Бром – презентация

Продължителност – 11 слайда

Свали

Тежки метали – презентация

Продължителност – 27 слайда

Свали

Блез Паскал – презентация

Продължителност – 9 слайда

Свали

Шарка при птиците – презентация

Продължителност – 15 слайда

Свали

Вирус на псевдочумата при птиците – презентация

Продължителност – 10 слайда

Свали