Членуване на съществителното име + тест

Старници – 2

Свали

Тест по литература за 10 клас

1.РЕАЛИЗМЪТ ВЪЗНИКВА: а/19; б/16.; в/17.; г/18. век.
2.ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КЛАСИЦИЗМА: а/засилващите се претенции на буржоазията; б/икономически подем; в/интерес към античността; г/утвърждаване на монархията .
3.КАКВО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО ИЗПОЛЗВАНО В СТИХОВЕТЕ?
В тъги, в неволи младост минува,
кръвта се ядно в жили вълнува…
а/сравнение; б/символ; в/хипербола; г/метафора.

Страници – 1

Свали

Тютюн – Дипломна работа + тест

Художествената литература носи голямо и дълбоко познание за света. Тя развива психологическите способности на ученика. Развива мисленето, разума, интелекта, паметта, творческата сила. Високо художествената литературна творба съдържа и проверка за личността на ученика, създава и развива неговото световъзприятие. Затова преподаването по литература е не само образователен, но и възпитателен фактор в училището, фактор, чрез който се изгражда духовността.

Страници – 50

Свали

Матури 2014  12 клас– майска сесия – тестове и отговори

Задължителна 21 Май – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 23 май 2014

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

  

Матури 2014  12 клас –  септемврийска  сесия – тестове и отговори

Задължителна 28 Август – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 29 август 2014

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

  

Матури 2014  7 клас– тестове и отговори

Свали – БЕЛ – 21 май 2014
Свали – Математика – 23 май 2014

Изпити след 7ми клас – тестове и отговори

Тестовете давани през всичките години.

Учебна 2014/2015 година
Свали – БЕЛ – 20 май 2015
Свали – Математика – 22 май 2015

Учебна 2013/2014 година
Свали – БЕЛ – 21 май 2014
Свали – Математика – 23 май 2014

Учебна 2012/2013 година
Свали – БЕЛ – 21 май 2013
Свали – Математика – 23 май 2013

Учебна 2011/2012 година
Свали – БЕЛ – 21 май 2012
Свали – Математика – 23 май 2012

Учебна 2010/2011 година
Свали – БЕЛ – 27 май 2011
Свали – Математика – 30 май 2011

Учебна 2009/2010 година
Свали – БЕЛ – 27 май 2010
Свали – Математика – 31 май 2010

 

Тестове по информатика – Word 2003

Въпроси и отговори – 24 въпроса

Свали – начинаещи

Свали – напреднали

 

Тестове по информатика – Power point 2003

Въпроси и отговори – 22 въпроса

Свали

Тестове по информатика – Windows XP

Въпроси и отговори

29 въпроса за напреднали и начинаещи

Свали – начинаещи

Свали – напреднали

 

Тестове по информатика – Windows 7

Въпроси и отговори

24 въпроса за напреднали и начинаещи

Свали – начинаещи

Свали – напреднали

Матури 2015  –  майска  сесия – тестове и отговори

Задължителна 20 Май – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 22 май 2015

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

 

Матури 2014  –  септемврийска  сесия – тестове и отговори

Задължителна 28 Август – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 29 август 2014

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

Матури 2014  – майска сесия – тестове и отговори

Задължителна 21 Май – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 23 май 2014

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

 

Матури 2013 – майска сесия – тестове и отговори

Задължителна 21 Май – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 23 Май

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

 

Матури 2013 – септемврийска сесия – тестове и отговори

Задължителна 29 Август – Свали – БЕЛ
Отговори – Свали – БЕЛ – Отговори

Задължителен ДЗИ по избор 30 август 2013

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

 

Матури 2012 – майска сесия – тестове и отговори

Задължителна 21 Май – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 23 Май

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

 

Матури 2012 – септемврийска сесия – тестове и отговори

Задължителна 30 Август – Свали – БЕЛ

Задължителен ДЗИ по избор 31 Август

Свали – Английски език
Свали – Немски език
Свали – Френски език
Свали – Испански език
Свали – Италиански език
Свали – Руски език
Свали – Математика
Свали – Предметен цикъл “Философия”
Свали – История и цивилизация
Свали – География и икономика
Свали – Физика и астрономия
Свали – Биология и здравно образование
Свали – Химия и опазване на околната среда

 

Матури 2011 – майска сесия- тестове и отговори

Задължителна   БЕЛ 17 май

Втора – по избор – 19 май

Свали – Математика;
Свали – История и цивилизация;
Свали – Физика и астрономия;
Свали – География и икономика;
Свали – Химия и опазване на околната среда;
Свали – Философски цикъл;
Свали – Биология и здравно образование;
Свали – Английски език;
Свали – Руски език;
Свали – Немски език;
Свали – Испански език;
Свали – Френски език;
Свали – Италиански език.

 

Елисавета Багряна – Тест + Отговори

10 въпроса
2 Страници

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
а) волният човешки дух
б) красотата на непознатите светове
в) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми
г) самотата и отчуждението

Свали

Тест върху поезията на Христо Ботев

В „Моята молитва” на Ботев шесткратната анафора „не ти” :
а) въвежда образи и картини
б) поражда антитеза
в) въвежда аргументи
г) характеризира образа на традиционния Бог

В кой вестник за пръв път на 11 август 1873 г. е публикувана баладата „Хаджи Димитър”?
а) „Гайда”
б) „Независимост”
в) „Знаме”
г) „Будилник”

Съдържание – 42 въпроса + отговори

Свали