Бройни системи, позиционни бройни системи. Двоична бройна система. Алгоритми за превръщане

Понятие за бройна система /БС/.
Потребността от броене възниква паралелно с потребността от писменост и в значителна степен е зависима от нея.
Определение: Бройната система е съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата.

Страници – 3

Свали