Реферат на тема Български автори

1 Биографични данни:
a)Родно място – Христо Ботев е роден през 1848 г. в Калофер.
б)Семейна среда – роден е в семейството на Ботьо Петков – възрожденски учител и книжовник.
в)Образувание – първоначалното си образувание получава в Карлово, след това в Калофер. Със съдействието на Найден Геров Ботев учи в Одеса, която не успява да завърши. Праи опит да следва в Одеския университет. През 1867 г. се завръща за кратко в Калофер, където преподава. През есента на същата година започва емигрантския му живот в Румъния.

Страници – 28

Свали

До чикаго и назад – паспорт на творбата

ВЪЛНЕНИЕТО НА ПЪТЕПИСЕЦА В ПАРИЖ. Вестта, че българите ще пътуват с луксозен кораб през океана с хора от най-различни нации, ги кара да се вълнуват и да се чувстват европейци. Алеко описва пътниците и според общественото им положение, като не скрива, че Америка привлича и аристократи, и обикновени хора, които се надяват да намерят по-добро препитание в Новия свят.

Страници – 6

Свали

Алеко Константинов – Бай Ганьо

В едно свое изказване проф. Иван Шишманов изрича:”Вземете опакото на Бай Ганя и ще имате Алека”. Тези думи на видния литературен критик дават основание през столетното си съществуване автор и герой винаги да бъдат съпоставяни и да се подчертава контраста между тях . Колкото Алеко е безкористен идеалист, толкова бай Ганьо е прагматичен материалист, който търси във всичко „ келепира”.
Безсмъртният Алеков герой Бай Ганьо и днес разсмива, отвращава и впечатлява читателя, който трудно може да остане безразличен към проявите му. Те носят белезите на своето време и на социалната му същност.

Страници – 3

Свали

Анализ на „Разни хора, разни идеали“

През 1897г. във вестник „Знаме“ в поредни броеве излизат 1ви, 2ри и 3ти от фейлетоните с общо заглавие „Разни хора, разни идеали“. 4тият текст е намерен в ръкописите на Алеко и публикуван след смъртта му.
Цикълът може да се разглежда като продължение на възрожденската практика на обединяването под общо заглавие на фейлетони в рубрики. Например „Знаеш ли ти кои сме ние?“ на Любен Каравелов и Христо Ботев.
Като „фейлетон“ определят – текста със злободневно-сатиричен характер, обществена значимост на темата и хумористично-сатирична емоционална оценка.

Страници – 6

Свали

Накратко за всеки автор

Христо Ботев – пише преди Освобождението.Основни чувства в стихотворенията му са силната любов към род и родина и ненависта към поробителя.Отказва се от лично щастие,налага мотива за саможертвата в името на свободата на народа.Описва действителността.Появява се и образа на майката,която се явява най-близкият му човек,който може да го разбере.Тя го възпитава в духа на хайдушка традиция.Накратко за всеки автор

Страници – 4

Свали

Пищови по литература за входно ниво 12 клас

Христо Ботев (1848-1876) – роден в Калофер; твори през епохата на Възраждането; Ботев е поет, публицист, журналист;
жанрове – фейлетони,очерк, памфлет, сатири, стихотворения;
Осн.теми в творбите му: борба, робство, свобода;
Ключови образи – майката, бореца за свобода, народа, Балкана;
Издава една стихосбирка съвместно със Стефан Стамболов;
Творби на Ботев и осн. теми:
Майце си (елегия) – Елегията интерпретира тема и проблеми свързани със самотата, с безнадеждността, търсене на отговори за смисъла на живота;
Към брата си – (елегия)липсата на другари и възможност за споделяне, разгръща се темата за несбъднатата надежда за щастие и благородно цел;

Страници – 3

Свали

Фейлетоните на Алеко Константинов – огледало на нравите на епохата

Големият писател и публицист Алеко Константинов, автор на вечната книга „Бай Ганьо“ и на пътеписа „До Чикаго и назад“, разполага в своето творчество с голям набор от публицистични творби посветени на заобикалящата го действителност. Той създава галерия от образи и типове, които според него са характерни за епохата, в която живее. Заел се да изобличава всички, от най-дребните в служебната йерархия до най-висшите еталони на властта в България.

Страници – 6

Свали

Ценностната система на героя в „Бай Ганьо журналист“ – Алеко Константинов

„Бай Ганьо” е уникално произведение за българската литература. Последният фейлетон от първото издание на книгата се казва „Бай Ганьо журналист”. Той има голямо значение за композицията, защото завършва творбата и оставя финала отворен. Във фейлетона за пореден път се показва „различната” ценностна система на Бай Ганьо.

Страници – 1

Свали

„Разни хора, разни идеали” – Смехът на алекова и байганьовска България – Алеко Константинов

Идеалът на Алеко Константинов за хармонично устройство на обществото се вписва като анахронизъм в рамката на байганьовско обществено съзнание, конкретизирано в индивидуалните художествени проявления на героите от цикъла фейлетони „Разни хора, разни идеали”, останал недовършен поради трагичната кончина на писателя на 11.V.1897 година.

Страници – 3
Свали

Проблематичният българин у “Бай Ганьо” – Алеко Константинов

Eдва ли има друг образ в нашата литература, така различно и противоречиво тълкуван, както Алековия “Бай Ганьо”. Мнозина го считат за типичен представител на българския характер, нещо повече – на българския национален дух. Считат бай Ганьо за събирателен тип на българин, едва засегнат от културата, самонадеян, пресметлив. В произведението си Алеко Константинов предствя нашия колоритен сънародник в чужда битова и културна среда.

Страници – 2

Свали