Алеко Константинов – Бай Ганьо

В едно свое изказване проф. Иван Шишманов изрича:”Вземете опакото на Бай Ганя и ще имате Алека”. Тези думи на видния литературен критик дават основание през столетното си съществуване автор и герой винаги да бъдат съпоставяни и да се подчертава контраста между тях . Колкото Алеко е безкористен идеалист, толкова бай Ганьо е прагматичен материалист, който търси във всичко „ келепира”.
Безсмъртният Алеков герой Бай Ганьо и днес разсмива, отвращава и впечатлява читателя, който трудно може да остане безразличен към проявите му. Те носят белезите на своето време и на социалната му същност.

Страници – 3

Свали

Ценностната система на героя в „Бай Ганьо журналист“ – Алеко Константинов

„Бай Ганьо” е уникално произведение за българската литература. Последният фейлетон от първото издание на книгата се казва „Бай Ганьо журналист”. Той има голямо значение за композицията, защото завършва творбата и оставя финала отворен. Във фейлетона за пореден път се показва „различната” ценностна система на Бай Ганьо.

Страници – 1

Свали

Проблематичният българин у “Бай Ганьо” – Алеко Константинов

Eдва ли има друг образ в нашата литература, така различно и противоречиво тълкуван, както Алековия “Бай Ганьо”. Мнозина го считат за типичен представител на българския характер, нещо повече – на българския национален дух. Считат бай Ганьо за събирателен тип на българин, едва засегнат от културата, самонадеян, пресметлив. В произведението си Алеко Константинов предствя нашия колоритен сънародник в чужда битова и културна среда.

Страници – 2

Свали

Образът на Бай Ганьо – олицетворение на една епоха – Алеко Константинов

Когато е заявил, че хрумването на идеята да напише книгата “Бай Ганьо”, е най хубавият момент от живота му, Алеко Константинов едва ли е съзнавал историческо значение на бъдещето си произведение. И наистина това изключително произведение бързо прескочи границите на България и донесе световна слава на своя автор.

Страници – 3

Свали

Образът на Бай Ганьо – Алеко Константинов

Алеко Константинов създава своята безсмъртна книга „ Бай Ганьо ” в края на XIX в. която и до днес, се ползва с огромна популярност. Главният герой Бай Ганьо напуска страниците на произведението, за да стане част от бита ни и се превърне в образ характеризиращ отрицателните явления в обществения ни живот.

Страници – 2

Свали

Българското у Бай Ганьо – Алеко Константинов

Eдва ли има друг образ в нашата литература, така различно и противоречиво тълкуван, както Алековия “бай Ганьо”. Мнозина го считат за типичен представител на българския характер, нещо повече – на българския национален дух. Считат бай Ганьо за събирателен тип на българин, едва засегнат от културата, самонадеян, пресметлив.

Страници – 3

Свали

Бай Ганьо“ – първа част на книгата – Алеко Константинов

„… тези разхвърлени, небрежно написани скици приличат на парчета от някое голямо разкошно огледало, което непредпазливия майстор е счупил, преди да го тури в рамка.“ Пенчо Славейков С това живописно сравнение Пенчо Славейков илюстрира своята критическа преценка за такива свойства на Алековата книга „Бай Ганьо“, каквито са нейните фрагментарност, отсъствие на сюжетно единство, композиционна отвореност и незавършеност.

Страници – 3

Свали

Бай Ганьо пътува – Алеко Константинов

Връх в творчеството на Алеко Константинов е сборникът му с хумористични разкази “Бай Ганьо”. Първият разказ от книгата “Бай Ганьо пътува” ни запознава с героя и разкрива пред нас един наивен и простоват човек, който не разбира, че влакът маневрира на Пещенската гара и се втурва след него, за да не го изпусне.

Страници – 2

Свали

“Бай Ганьо пътува” – Алеко Константинов

Идеята за написването на книгата “Бай Ганьо” хрумва на Алеко по време на Чикагското изложение. Там той среща прототипа на уникалния герой, превърнал се в средоточие на най-отблъскващите черти на българина. Но едностранчивото тълкуването на този образ, без да се вникне в неговата многопластовост, би било твърде опростенческо.

Страници – 3

Свали

„Бай Ганьо прави избори“ – Алеко Константинов

Опозицията байганьовско – антибайганьовско все повече се задълбочава, особено във втората част на книгата, и намира своята кулминация в „Бай Ганьо прави избори“. Завръщането в България е съпроводено и с промяна в статуса на героя.

Страници – 3

Свали