Образа на Лазар в романа „Железния Светилник”

Лазар Глаушев в романа е типичен образ на възрожденски будител, ренесансова личност, отворена към новото. Той е един от първите които повеждат борбата срещу гърчеенето и духовното пробуждане на народа, заедно с Андрей Бенков, Климент Бенокв. Лазар е избран да възроди западнали, някога известен род, в семейството, рода и в аспекта на общественото той играе важна роля. Физически тоъ е твърде слаб и крехък, за да продължи занаята на баща си, както това прави Кочо другият син на Султана и Стоян.

Страници – 2

Свали

Устоите на родовия морал и процесите на българското възраждане в романа “Железният светилник”

“Железният светилник” е произведение, което носи нови и ценностни моменти в българския исторически роман и представлява значително литературно дело. Наред с останалите романи от знаменитата тетралогия на Димитър Талев – “Преспанските камбани”, “Илинден”, “Гласовете ви чувам”, изобразяваща живота и борбите на македонските българи под османското владичество /1833-1864г.-1910г./, тази книга представлява едно чудно откритие – откритието на праизворите на нашето съзнание и култура, на неделимата народна душевност, на нравственото начало и човешкото достойнство, предадени на нашите поколения от миналото.

Страници – 9

Свали

Образът на Рафи Клинче в романа „Железният светилник”

Рафи Клинче късно влиза в романа. Той е чужденещ. Той е майстор резбар, който идва в Преспа, за да направи олтар в църквата. (в 3та глава на 3ра част ): Очите му, изпъкналото му чело са детайли, които насочват към тревожност, дългите му ръце изразяват сръчност, а поведението му изразява вътрешно неспокойство. Рафи Клинче проявява дързост, когато сам повежда разговора с общинарите за заплатата си. Те са шокирани от цената, която иска за своя труд.

Страници – 1

Свали

Образът на Лазар Глаушев в “Железния светилник” на Димитър Талев

Лазар е типичен образ на възрожденски будител. Той е отворен към новото. Лазар е надеждата на Султана да възкреси славата на нейния род. Лазар играе важна роля в романа. Той е физически слаб и крехък и не може да оцелее на чаршията. Лазар се откроява останалите със своето ученолюбие. Повратът в живота му е обучението не в Гръцко, а в българско училище в Охрид. Още от малък той осъзнава, че е предопределен да изпълни своя мисия.

Страници – 2

Свали

Образът на Султана в „Железният светилник” – Димитър Талев

Султана е централен герой в романа”Железният светилник”. Тя е сложен и противпречив образ, които носи голяма част от посланията на творбата за мястото, устойчивостта и ролята на българката. Султана е здраво свързана с традициите и корените на рода. Тя произхожда от знатен род, но е останала сирак. Тя е последното цвете на този род.

Страници – 2

Свали

Светът на „Никотиана” в романа „Тютюн” – Димитър Талев

Заглавието на романа ни насочва към основната тема за разрушителната сила на властта върху човешката душа. В романа се открояват няколко различни пластове на изображението – психологически, битов, философски, социален, нравствено-етичен. Психологическият план разкрива човешките преживявания, прониква в интимния, мисловния и емоционалния свят на героите. Битовият план е свързан с живота както на обикновенния беден работник, така и на богатите.

Страници – 2

Свали

Личността, родът и историята в романа „Железният светилник”

Българската литература има своите образци на исторически романи, разкрили съдбата на българския народ през епохата на чуждо владичество. Романът „Железният светилник” на Димитър Талев е творба в жанровите традиции на историческия роман. националният бит има своето художествено въплъщение в родовия летопис на семейство Глаушеви. Предосвобожденската историческа епоха е отразена в начина на живот и в бита на един преспански дом. Това е родовото пространство на личната човешка свобода но българина в последните десетилетия преди Освобождението.

Страници – 4

Свали

“Железният светилник” – сложността и динамиката на човешката психика

Със своето творчество ДимитърТалев о6езсмъртява обществения патос на една епоха ,наситена с народен дух и героизъм:епоха на национално робство ,време на самоосъзнаване ,на духовно ракрепостяване.В историята той вижда отражение на значимото в националната съдба и характер ,основа за гордост и самочувствие.А чрез интимния свят на семейството ,Талев разкрива многоаспектно обществения дух на времето ,свързан с проблема за свободата -лична ,народна ,общочовешка.

Страници – 7

Свали

Родът, личността и историята в романа на Димитър Талев „ Железният светилник”

Тетралогията на Димитър Талев, включваща романите „Железният светилник”, „Преспанските камбани” , „Илинден” и „ Гласовете ви чувам”, до голяма степен оправдава очакванията, отправени към един романов епос. Четирите произведения на Талев успяват да обхванат едновременно тясното, затворено битие на рода, личното биографично време на индивида и „голямото историческо време на формиращото се национално съзнание”. Романистиката на Талев сближава писателя с Цазовия усет за историческо битие на народа и с Йовковия романтичен подход към непреходните ценности.

Страници – 8

Свали

Образът на Лазар в “Железния светилник” на Димитър Талев

Близкият приятел на Д. Талев, другото голямо име в българската историческа проза – Емилиян Станев нарича Д. Талев “последния възрожденец” – заради дълбоката и непосредствена връзка на вътрешния живот на Талев с битието на народа и родината. Самият Димитър Талев споделя, че народът и родината са “два живи образа”, които човек носи в съзнанието си, в кръвта си”, че единението с живота и съдбата на народа и родината е извор на творчеството му, превръща по неговите думи природната му дарба в “жива сила”. “Станах писател – казва той, защото чувствах нужда да разкажа нещо за Македония”. Същевременно той вярва, че писателят трябва да проникне в “дълбините на човешката душа”. Талантът му се разгръща особено мощно в досега с драмите на силни духом хора, предани на дълга и – нравствен и патриотичен.

Страници – 2

Свали