Носталгията по топлия свят на дома в елегията ” Скрити вопли ” от Димчо Дебелянов

През своя живот Димчо Дебелянов е написал много нежни и лирични стихотворения. Едно от най-хубавите е елегията „Скрити вопли”.
В това свое стихотворение поетът разказва за „печален странник, напразно спомнил майка и родина”. Лирическият герой провежда разговор не с друг човек, а с душата си. Споделя най-съкровените си мисли, и чувства, касаещи най-милото му – бащиния дом и майката. Спомня си емоционални неща от миналото си, които са много ценни за него.

Страници – 2

Свали

“Един убит” на Дебелянов – Между състраданието и жестокостта или отвъд тях

Удивителна е съдбата на тази Дебелянова творба – и като история на написване и публикуване, и като битие в литературното съзнание на българина. Стихотворението извървява редакционния път от личностното към анонимизиращо-безличностното назоваване на Другия – “Paul не ни е вече враг” – “Един убит”. То е за един убит, по повод е на намерено у него след смъртта писмо, и е от един убит – т.е., открито е след смъртта на автора (намерено е у един убит).

Страници – 9

Свали

Увод и теза за всеки автор

Елин Пелин
/увод и теза, която става за почти всички разкази/
Елин Пелин, определян като „сладкодумеца”, за пръв път с изключителна увлекателност изобразява селото в българската литература. Още с първите си творби той утвърждава свое хуманистично виждане за човека и неговия живот, за правото му на избор, за негово задължение да изживее живота, както може, да го приеме такъв, какъвто е, с всичките му радости и скърби. Човекът на Елин Пелин приема естествено и мъдро и живота, и смъртта, и радостта, и тъгата, защото всичко е божи дар.

Страници – 5

Свали

Накратко за всеки автор

Христо Ботев – пише преди Освобождението.Основни чувства в стихотворенията му са силната любов към род и родина и ненависта към поробителя.Отказва се от лично щастие,налага мотива за саможертвата в името на свободата на народа.Описва действителността.Появява се и образа на майката,която се явява най-близкият му човек,който може да го разбере.Тя го възпитава в духа на хайдушка традиция.Накратко за всеки автор

Страници – 4

Свали

Пищови по литература за входно ниво 12 клас

Христо Ботев (1848-1876) – роден в Калофер; твори през епохата на Възраждането; Ботев е поет, публицист, журналист;
жанрове – фейлетони,очерк, памфлет, сатири, стихотворения;
Осн.теми в творбите му: борба, робство, свобода;
Ключови образи – майката, бореца за свобода, народа, Балкана;
Издава една стихосбирка съвместно със Стефан Стамболов;
Творби на Ботев и осн. теми:
Майце си (елегия) – Елегията интерпретира тема и проблеми свързани със самотата, с безнадеждността, търсене на отговори за смисъла на живота;
Към брата си – (елегия)липсата на другари и възможност за споделяне, разгръща се темата за несбъднатата надежда за щастие и благородно цел;

Страници – 3

Свали

Тиха победа – Димчо Дебелянов – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

 

Черна песен – Димчо Дебелянов – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

 

Да се завърнеш в бащината къща – Димчо Дебелянов – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

 

Димчо Дебелянов – „Спи градът”

И в настоящето, и в миналото еднакво тъжен и скръбен е Дебелянов. Той е винаги сам с болката на лиричните си преживявания. Безлюдни са про-странствата на душата. Поетът е пленник на своята самота и в прискърбието на лиричните изповеди на стихотворението „Спи градът”:
Спи градът в безшумните тъми.
На нощта неверна верен син,
бродя аз бездомен и самин –
а дъждът, ръми, ръми, ръми…

Страници – 2

Свали

„Сиротна песен” – Дебелянов

Дебеляновата поезия не е плътно обвързана с националната идея. Участието на поета като доброволец в първата световна война не променя тази позиция. Самото попадане на фронта, провалят цялостната нагласа на личността и затова стихотворенията писани там са много ценни.

Страници – 2

Свали