Задушница – анализ

Най-задълбочено драматичната борба на човека със съдбата разкрива разказът “Задушница”. Той е идеен синтез на темата за сиромашкото спасение в света на нищетата. И тук Елин-Пелиновият човек е поставен в “затруднителна ситуация” извън селото, сам с мъката си, когато трябва да направи съдбовен избор, чрез който да разреши въпроса за своето жизнено съхранение, т.е. за отстояване на собствената си идентичност. Пътят на главния герой – вдовеца Станчо – до реализацията на желанието “Трябва да му се тури край” има драматична психологическа линия на развитие: той преминава от отчаяние от съдбата…

Страници – 3

Свали

Реферат на тема Български автори

1 Биографични данни:
a)Родно място – Христо Ботев е роден през 1848 г. в Калофер.
б)Семейна среда – роден е в семейството на Ботьо Петков – възрожденски учител и книжовник.
в)Образувание – първоначалното си образувание получава в Карлово, след това в Калофер. Със съдействието на Найден Геров Ботев учи в Одеса, която не успява да завърши. Праи опит да следва в Одеския университет. През 1867 г. се завръща за кратко в Калофер, където преподава. През есента на същата година започва емигрантския му живот в Румъния.

Страници – 28

Свали

Елин Пелин – „Гераците” – Домът на раздялата в повестта

На картината, с която авторът изобразява дома на Гераците в първа глава: голямата бяла къща и белите зидове на широкия двор, белите гъски и извисяващия се бор в него, се противопоставя в послеслова изображението на разделения на две двор с „локви и боклуци”, с „помийник” и валящи се в него свине, с „недонаправени плевници, сайванти” и поваления в калта голям бор. Елин-Пелиновата оценка е заложена в лексикалния контраст, натежал от опонентни символни стойности. На белия цвят – митологема на небесна чистота и извисеност, и на бора – символ на красота, свежест, дълголетие, а тук и на святост (като малко борче е донесен от „светите рилски гори”, устремен е към небето, т. е. към Бога) са противопоставени боклуците, калта и локвите – битово принизени образи на грозното и на нравственото падение.

Страници – 4

Свали

Увод и теза за всеки автор

Елин Пелин
/увод и теза, която става за почти всички разкази/
Елин Пелин, определян като „сладкодумеца”, за пръв път с изключителна увлекателност изобразява селото в българската литература. Още с първите си творби той утвърждава свое хуманистично виждане за човека и неговия живот, за правото му на избор, за негово задължение да изживее живота, както може, да го приеме такъв, какъвто е, с всичките му радости и скърби. Човекът на Елин Пелин приема естествено и мъдро и живота, и смъртта, и радостта, и тъгата, защото всичко е божи дар.

Страници – 5

Свали

Накратко за всеки автор

Христо Ботев – пише преди Освобождението.Основни чувства в стихотворенията му са силната любов към род и родина и ненависта към поробителя.Отказва се от лично щастие,налага мотива за саможертвата в името на свободата на народа.Описва действителността.Появява се и образа на майката,която се явява най-близкият му човек,който може да го разбере.Тя го възпитава в духа на хайдушка традиция.Накратко за всеки автор

Страници – 4

Свали

Образът на Леля Дъмша от „Ангелинка“ – Елин Пелин

В своето творчество Елин Пелин рисува драмата на българското село в началото на ХХ век. Жестокият живот убива радостта от съществуването. Колкото и да е смазан, селският човек съхранява несломимата си жизненост и богатство на изживяванията. Неговата душевна красота писателят разкрива в разказа “Ангелинка” Разказ за най-чистите и възвишени чувства от първата любов. Произведението е написано като спомен. Глаголната форма от първо лице единствено число придава достоверност на повествованието. Не е използвано име за главния герой. Така неговите преживявания получават универсален характер, а внушенията се извисяват до общовалидни истини.

Страници – 2

Свали

Пищови по литература за входно ниво 12 клас

Христо Ботев (1848-1876) – роден в Калофер; твори през епохата на Възраждането; Ботев е поет, публицист, журналист;
жанрове – фейлетони,очерк, памфлет, сатири, стихотворения;
Осн.теми в творбите му: борба, робство, свобода;
Ключови образи – майката, бореца за свобода, народа, Балкана;
Издава една стихосбирка съвместно със Стефан Стамболов;
Творби на Ботев и осн. теми:
Майце си (елегия) – Елегията интерпретира тема и проблеми свързани със самотата, с безнадеждността, търсене на отговори за смисъла на живота;
Към брата си – (елегия)липсата на другари и възможност за споделяне, разгръща се темата за несбъднатата надежда за щастие и благородно цел;

Страници – 3

Свали

Елин Пелин – биография и анализи на творбите му – обощение

Жизнен и творчески път
Елин Пелин се ражда под името Димитър Стоянов на 18 юли 1877 година като най-малкия от единадесетте деца в семейството. Той израства в среда, където образованието било на особена почит. Баща му редовно носел книги от пазара в града, където продавал вар. В домашната му библиотека били „Рибният буквар“, „Под игото“ и съчиненията на Христо Ботев и Любен Каравелов. Завършва началното си образование в родното си село, след което заминава да учи в София (1890 – 1891, първи гимназиален клас), Златица, Панагюрище и Сливен (1892 – 1894, където завършва днешните 5 и 6 клас).

Страници – 6

Свали

 

Мечтите отличават човeка от останалите живи същества – Ангелинка – Елин Пелин

Мечтите отличават човeка от останалите живи същества. Мечтата е онзи необятен свят, в които човека се чувства силен,различен, незвисим и щастлив. Понесъл се на крилете на въображаемото, мчтания дух търси, открива, стреми се към идеал, красота, към хармония. Хората мечтаят за различни неща.Пастирчето от разказа “Ангелинка”е щастливо в своя мечтан свят с зарицата на неговата фантазия – Ангелинка. Тя е мъничка, крахка, нежна и безпомощна, за да се грижи за нея като смел юнак.

Страници – 2

Свали

 

„Гераците” на Елин Пелин – повест за разрушения патриархален космос

С повестта „Гераците” Ел.Пелин продължава традицията в този жанр (преди него – Л. Каравелов и Ив.Вазов). Други повести на Ел.Пелин: „Земя”,”Нечиста сила”.
Замисъл: Повестта възниква при една нощна среща на Ел.Пелин (на път от Байлово) със селянин, който водел малко дете – останало сираче, да му търси „някоя работа в София”. Именно тази „преживяна” случка влиза като финал в повестта „Гераците”. От замисъла (1903г.) до окончателното публикуване на повестта през 1911г.  минават цели 7 години, но това е най-леко и вдъхновено работената творба на Ел.Пелин, за която той споделя, че е „един творчески момент – истински” в неговия живот.

Страници – 9

Свали