Христо Ботев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров – анализи и стихотворения

Героят седи под моста унижен, оскърбен и ограбен от живота и въпреки че носи инструмент за радост и веселие – цигулка, изглежда най – тъжният и самотен човек на света. Трагичната му съдба разкрива социалната обреченост на човека от социалното дъно. Представата за духовната и социалната му отчужденост е внушена чрез контраст между него и града. Цигуларят се е затворил в себе си, а тълпите са шумни и пъстри; той е стар и немощен, наоколо животът кипи.

Страници – 38

Свали

Елисавета Багряна – Тест + Отговори

10 въпроса
2 Страници

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
а) волният човешки дух
б) красотата на непознатите светове
в) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми
г) самотата и отчуждението

Свали

Накратко за всеки автор

Христо Ботев – пише преди Освобождението.Основни чувства в стихотворенията му са силната любов към род и родина и ненависта към поробителя.Отказва се от лично щастие,налага мотива за саможертвата в името на свободата на народа.Описва действителността.Появява се и образа на майката,която се явява най-близкият му човек,който може да го разбере.Тя го възпитава в духа на хайдушка традиция.Накратко за всеки автор

Страници – 4

Свали

Стихии – Елисавета Багряна

Стихотворението „Стихии” е една от творбите, които Елисавета Багряна включва е стихосбирката „Вечната и святата”(1927г.). Образът на лирическата героиня почти напълно се припокрива с личността на Багряна. Заглавието създава внушение за разрушителната и неконтрулируема сила на модерния, разкрепостен човек.

Страници – 1

Свали

Елисавета Багряна – Кукувица – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Елисавета Багряна – Потомка – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Елисавета Багряна – Вечната – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Творчеството на Елисавета Багряна + анализи

Това е време на войни и въстания, което разрушава хармонията на света и разединява хората. Голяма част от творбите, писани тогава, са белязани от песимизма и депресията. Стиховете на Багряна, събрани във „Вечната и святата”, възвръщат вкуса към живота и неговото равновесие. Тръгнала от антисимволизма, тя се опитва да избяга от масовите борби и да върне на човека универсалните ценности – любов, щастие и свобода (на личността).

Страници – 3

Свали

„Вечната“ – Елисавета Багряна – анализ

Идеята за безкрайността, за вечния живот е в основата и на стихотворението „Вечната“. Тук животът триумфира над смъртта. Образът на жената майка е увековечен чрез сътворяването, чрез прераждането. Първата част на творбата представя лицето на смъртта. Подходът при описанието на това лице напомня едно друго описание на лицето на жената – това на любимата в стихотворението „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебеля нов.

Страници – 1

Свали

Потомка – Елисавета Багряна

Стихотворението на Елисавета Багряна „Потомка“ (1925) е включено в първата стихосбирка на поетесата – „Вечната и святата“ – книга, с която тя заявява едно ново присъствие в българската литература.Двайсетте години на ХХ в. са период, характерен именно с появата на нови гласове в литературния ни живот.

Страници – 3

Свали