Реферат на тема Български автори

1 Биографични данни:
a)Родно място – Христо Ботев е роден през 1848 г. в Калофер.
б)Семейна среда – роден е в семейството на Ботьо Петков – възрожденски учител и книжовник.
в)Образувание – първоначалното си образувание получава в Карлово, след това в Калофер. Със съдействието на Найден Геров Ботев учи в Одеса, която не успява да завърши. Праи опит да следва в Одеския университет. През 1867 г. се завръща за кратко в Калофер, където преподава. През есента на същата година започва емигрантския му живот в Румъния.

Страници – 28

Свали

“Дядо Йоцо гледа” – анализ на трите срещи на дядо Йоцо с българското

Когато обръща поглед към своята съвременност след Освобождението, Иван Вазов я оценява от позицията на възрожденския патриотичен идеал. Драматичното разминаване между мечта и действителност обуславя критицизма, характерен за социалния реализъм на автора на “Дядо Йоцо гледа”. Разказът “Дядо Йоцо гледа” е художествено обобщение на Вазовите наблюдения върху обществения живот в България през първите две десетилетия след извоюването на националната свобода.

Страници – 2

Свали

Иван Вазов – Под игото – важните неща накратко

Гост: Описание на навиците на едно чорбаджийско семейство – това на чорбаджи Марко. Той е благ човек, макар и неучен, той е мъдър. Възпитава децата си много правилно на принципа да не им забранява нищо, за да не го искат по силно като пораснат. Много религиозен е. Освен това сам останал неук, се радва на всички, които обичат да учат и ги подпомага както може. От разговорите се разбира, че в момента е сравнително добър живота в града. Последното лошо събитие е, че турчин публично обезглавява невинно дете. Създава се паника от някакъв шум. Марко отива да види и вижда сина на приятеля му дядо Манол, който се казва Иванчо и е бил на заточение в Диарбекир, където пращат най-големите престъпници срещу турското царство. Марко се връща да успокои домашните, че няма никой и тогава идват турци. По тази причина, Иванчо бяга.

Страници – 11

Свали

Иван Вазов – Немили-Недраги – анализ на част от главите

Повестта на Иван Вазов “Немили-недраги“ (1883 г.) разказва за живота на българските хъшове в Румъния. Заглавието на тази творба доизяснява и обогатява смисъла ù, носи атмосфера и настроение. Словосъчетанието “немили-надраги“ идва от народната реч и изразява виждането на българина за човека извън родното място. То се среща в Ботевото стихотворение “На прощаване“, в което поетът го отнася към съдбата на прокудените от родината си бунтовници. Използвайки тавтологичния израз “немили-недраги” за заглавие, Вазов веднага насочва мисълта на читателя към герои, откъснати от родния край, заобиколени от враждебната студенина на чуждото за тях общество.

Страници – 21

Свали

Увод и теза за всеки автор

Елин Пелин
/увод и теза, която става за почти всички разкази/
Елин Пелин, определян като „сладкодумеца”, за пръв път с изключителна увлекателност изобразява селото в българската литература. Още с първите си творби той утвърждава свое хуманистично виждане за човека и неговия живот, за правото му на избор, за негово задължение да изживее живота, както може, да го приеме такъв, какъвто е, с всичките му радости и скърби. Човекът на Елин Пелин приема естествено и мъдро и живота, и смъртта, и радостта, и тъгата, защото всичко е божи дар.

Страници – 5

Свали

Накратко за всеки автор

Христо Ботев – пише преди Освобождението.Основни чувства в стихотворенията му са силната любов към род и родина и ненависта към поробителя.Отказва се от лично щастие,налага мотива за саможертвата в името на свободата на народа.Описва действителността.Появява се и образа на майката,която се явява най-близкият му човек,който може да го разбере.Тя го възпитава в духа на хайдушка традиция.Накратко за всеки автор

Страници – 4

Свали

Под игото – Иван Вазов

“Под игото” е ярка картина на последните робски години. С него авторът си поставя за цел да покаже героизма на българския народ както на съвременниците си, така и на целия свят.
В центъра на романа стоят големите конфликти на епохата, но разгледани през погледа на всекидневния бит. В творбата се разкрива народният дух, съхранен в обичаи и нрави, същевременно извисен в героичен подвиг и саможертва. Иван Вазов успява да покаже как голямото историческо събитие преминава през бита на обикновените хора от народа и изтъква онази борбена сила, която е присъща на свободния дух.

Страници – 6

Свали

Отечество любезно, как хубаво си ти! – Иван Вазов

Стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ е публикувано в стихосбирката на Иван Вазов „Поля и гори“ (1884). Повод за написването й са пътуванията на поета из Стара планина, Родопите и Средна гора. Странствайки из родните „поля и гори“, поетът е изключително впечатлен от красотата на българската природа, но и дълбоко натъжен от това, че малцина я забелязват и познават истински.

Страници – 4

Свали

 

Пищови по литература за входно ниво 12 клас

Христо Ботев (1848-1876) – роден в Калофер; твори през епохата на Възраждането; Ботев е поет, публицист, журналист;
жанрове – фейлетони,очерк, памфлет, сатири, стихотворения;
Осн.теми в творбите му: борба, робство, свобода;
Ключови образи – майката, бореца за свобода, народа, Балкана;
Издава една стихосбирка съвместно със Стефан Стамболов;
Творби на Ботев и осн. теми:
Майце си (елегия) – Елегията интерпретира тема и проблеми свързани със самотата, с безнадеждността, търсене на отговори за смисъла на живота;
Към брата си – (елегия)липсата на другари и възможност за споделяне, разгръща се темата за несбъднатата надежда за щастие и благородно цел;

Страници – 3

Свали

Кочо – Иван Вазов – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали