Принципна схема на персонален компютър – презентация

Продължителност – 43 слайда

Свали

Централен процесор – презентация

Продължителност – 24 слайда

Свали

Съдържание и структура на презентация – презентация

Продължителност – 16 слайда

Свали

Представяне на информация пред публика

Една от основните информационни дейности е разпространението на информация. Начините, по които това може да бъде направено са много, но един от тях е от съществено значение. Това е представянето на информацията пред публика.
1. Начини на представяне на информацията пред публика
Различават се два основни начина на представяне:
1.1. Директно.
Директното представяне на информация пред публика е свързано с осъществяването на пряка връзка между представящият информацията и нейните потребители. В този случай, хората се срещат очи в очи на специално организирани мероприятия – представяния на продукти, стоки и услуги.

Страници – 6

Свали

Още на: Виж

Най-важните съвети за отлична PowerPoint презентация

Страници – 1

Свали

Още на: Виж

Реферат – Устройство на дънна платка

Страници – 11

Свали

Трикове за текстообработващи програми

Една съвременна текстообработваща програма може да направи много повече от генериране на безкрайни последователности от натиснати клавиши.
Microsoft Word не само ще провери вашият правопис и граматика след като сте въвели текста, но автоматично ще коригира най-често допуснатите грешки, позволява ви да използвате формули за сумиране в самия документ или пък да изберете и форматирате всички параграфи само с едно натискане на клавиш.

Страници – 12

Свали

Клавишни комбинации за Microsoft Word

Ctrl + Shift + C Format Painter
Ctrl + Shift + L Главни букви
Ctrl + Shift + P Кегел – командна лента
Ctrl + + Горен индекс, т.е. х2
Ctrl + = Долен индекс, т.е. х2

Страници – 4

Свали

Бързи трикове за Word

1. Смяна на малки букви с главни: маркирайте текста и натиснете едновременно shift+f3.
2. За all caps- текстът се маркира. С натиснати едновременно бутони ctrl и shift се натиска a. Текстът става all caps. При повторното натискане текстът се връща в оригинален вид.

Страници – 1

Свали

Бройни системи, позиционни бройни системи. Двоична бройна система. Алгоритми за превръщане

Понятие за бройна система /БС/.
Потребността от броене възниква паралелно с потребността от писменост и в значителна степен е зависима от нея.
Определение: Бройната система е съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата.

Страници – 3

Свали