Основни мотиви и символни образи в творчестото на Атанас Далчев

*Неизбежната, неумолима смърт; скръбното угасване на човешкия живот, мъчителният път към плашещото отвъдно битие; безсилието пред жестоката съдбоновна предопределеност, пред агресивността на демоничната стихия; парадоксалното безсмъртие на властната пагубна сила ( „Болница”, „Вратите”, „Жената в черно”)
*Прочетената книга на живота, асоциативно пренасяща мисълта към идващата смърт („Старата книга”)
*Страданието на хората от крайните градски квартали; социалната нищета и обреченост на човека, който е в плен на бедността („Хижи”)

Страници – 3

Свали

Мотивът за смъртта в лириката на Атанас Далчев – анализ

Малкото по обем творчество на Атанас Далчев представлява сложно явление в новата ни поезия. С ред свои особености – песимизъм, самотничество, чудачество – то лесно би могло да бъде отнесено към някои от направленията на декадентството. Такива характеристики са били давани на Далчевата поезия.

Страници – 9

Свали

Мотивът за самотата в „Майце си”

С елегията „Майце си” Ботев поставя началото на гениалното си творчество. Стихотворението е написано в Одеса и излиза през 1867г. във вестник „Гайда”, редактиран от Петко Славейков.
Един Чувствителен, непримиряващ се с неправдите млад човек, надраснал идейно и духовно сънародниците си, самотен сред другите, в трогателна изповед пред майка си изплаква своите чувства и мисли, търси подкрепа и разбиране. Образът на майката се налага и в други Ботеви творби и този факт свързващ не само с дълбоката духовна близост между майка и първородно чедо, но и с особеностите на народната песен, към която поетът изпитва неподправено преклонение.

Страници – 3

Свали

 

Мотивите за любовта, греха и изкуплението в произведението на Елин Пелин „Занемелите камбани”

Елин Пелин в своите разкази разкрива любовта като една общочовешка тема. В произведенията му с трагични или хумористични сюжети задължително присъства трудът, любовта, приказката и т.н. Животът в неговите творби е много разнообразен. Проблемът в десетте разказа от „Под манастирската лоза” е по-различен от другите му разкази. Четири от разказите му са за светци, четири – за монаси, един за пророк и един за жена.

Страници – 2

Свали

 

Мотивът за лудостта в „Хамлет“ и „Дон Кихот“
Безсмъртните образи на Дон Кихот и Хамлет са вълнували мислещите хораот различни времена и народи. Те привличат интереса и на съвременниячовек. Учени литературоведи,философи и психолози са изписали много страници, за да изяснят тяхната същност, съпоставяли са ги и са търсили сходни черти и различия между тях. Наистина, на пръв поглед между тях като че ли няма нищо общо.

Страници – 4

Свали

За времето и епохата си в своята истинска същност,романът на Сервантес е революционна и героична книга.В нея е скрит заряд,който руши и вдъхновява.Смешният рицар ,с шлем от бръснарски леген,със счупено копие и дръглива кранта,е героична,красива фигура и във възвишеното табло на човешкия героизъм нему се пада едно от първите места.За Дон Кихот е писано много…

Страници – 3

Свали