Реферат на тема Български автори

1 Биографични данни:
a)Родно място – Христо Ботев е роден през 1848 г. в Калофер.
б)Семейна среда – роден е в семейството на Ботьо Петков – възрожденски учител и книжовник.
в)Образувание – първоначалното си образувание получава в Карлово, след това в Калофер. Със съдействието на Найден Геров Ботев учи в Одеса, която не успява да завърши. Праи опит да следва в Одеския университет. През 1867 г. се завръща за кратко в Калофер, където преподава. През есента на същата година започва емигрантския му живот в Румъния.

Страници – 28

Свали

Увод и теза за всеки автор

Елин Пелин
/увод и теза, която става за почти всички разкази/
Елин Пелин, определян като „сладкодумеца”, за пръв път с изключителна увлекателност изобразява селото в българската литература. Още с първите си творби той утвърждава свое хуманистично виждане за човека и неговия живот, за правото му на избор, за негово задължение да изживее живота, както може, да го приеме такъв, какъвто е, с всичките му радости и скърби. Човекът на Елин Пелин приема естествено и мъдро и живота, и смъртта, и радостта, и тъгата, защото всичко е божи дар.

Страници – 5

Свали

Накратко за всеки автор

Христо Ботев – пише преди Освобождението.Основни чувства в стихотворенията му са силната любов към род и родина и ненависта към поробителя.Отказва се от лично щастие,налага мотива за саможертвата в името на свободата на народа.Описва действителността.Появява се и образа на майката,която се явява най-близкият му човек,който може да го разбере.Тя го възпитава в духа на хайдушка традиция.Накратко за всеки автор

Страници – 4

Свали

Проблема за твореца в „Cis moll“ на Пенчо Славейков

Пенчо Славейков е поет, критик, есеист, публицист, съзерцател и борец – една изключителна личност, дала мощен тласък за развитието на нашата художествена литература и култура. Това обуславя и жанрово-стиловото, тематично и психологическо богатство в поетическите текстове на този писател, чиито особености ярко се открояват и в “Ciss mol”. “Ciss mol” се утвърждава като творба, в която Славейков утвърждава необходимостта от присъствието на идеал в живота на хората, техния стремеж за постигането му, което ги характеризира като благословени с божествено прозрение.

Страници – 3

Свали

 

Анализи върху миниатюрите на П.П.Славейков

СПИ  ЕЗЕРОТО ;  НИ ЛЪХ НЕ ДЪХВА НАД ПОЛЕНИ ;  ВО СТАИЧКАТА ПРЪСКА АРОМАТ… ;  САМОТЕН ГРОБ В САМОТЕН КЪТ ;

Страници – 7

Свали

 

Пътят на човешката душа в стихотворението „Ни лъх не дъхва над полени” на П.Славейков

Епохата в която твори Пенчо Славейков е епоха на кризис не само на обществените ценности,но и на човешката душа.Прозорливият представител фна българската интелигенция чувства като свой морален дълг да напомни на народа колко дълбоко е потънал в дребните страсти и малоимерния бит,да разкрие истинските стойности на битието,пътя към „другия бряг” ,към „брега“ на духовната хармония.В стихосбирката „ Сън за щастие” основен мотив е пътят,който не е еднозначен- той символизира реализацията на действието,активното начало у човека.Отправна точка на пътя е кодирана в първата творба – „ Ни лъх не дъхва над полени „ ,където Азът е мечтаещ млад човек,готов да се впусне в дебрите на живота.

Страници – 2

Свали

“Ралица” – “от живота ненадломена – с несломено сърце”

Поемата “Ралица” е една от най-значимите психологически творби в българската литература. В нея Пенчо Славейков разкрива образа на своята героиня, която пленява не само с физическата си красота, но и със своите морални добродетели: трудолюбие, достойнство, честност, чиста любов.
Новаторството на Пенчо Славейков е проявено още в самия избор на заглавие. То е лаконично, изразително и конкретизиращо. Поемата започва с поетичният разказ за най-хубавата мома в селото. Тя е една единствена, няма равна на себе си по красота.

Страници – 2

Свали

Анализи в/у стихотворенията на Яворов и Пенчо Славейков изучавани в 11 клас

Страници – 33

Свали

Пенчо Славейков – „Ни лъх не дъхва над полени” от цикъла „Сън за щастие”

Сборникът „Сън за щастие” е най-лиричната и интимна изповед на Пенчо Славейков, вдъхновена от красотата на природата, от бляна за щастие и от идеала за хармония. Тя е осъществена в оригинална, модерна поетическа форма, която още с появата си през 1888 г. в първия си вариант е оценена като интересно за времето си явление. Цикълът е авторепликата на твореца към стихосбирката му „Момини сълзи” и бележи началото на любовната лирика в българската литература. Преработена в окончателен вариант, книгата излиза едва през 1907 г. В нея са включени 93 миниатюри, организирани в единен цикъл и разгръщащи образа на човешкия път от младостта през зрелостта към старостта.

Страници – 4

Свали

 

Образът на лирическият герой в миниатюрата „Ни лъх не дъхва над полени”

Никъде Пенчо Славейков не е така лиричен както в стихосбирката „Сън за щастие”, никъде стихът му не е така изящен и лек както в тези миниатюри. Книгата е своебразен поетичен остров на съзерцателната самота, на вглъбената в себе си личност, в която рефлектира житейският калейдоскоп, по- малко радостен и решително повече тъжен. Самотата не е съзнателно търсена поза- към нея лирическият герой има подчертано емоционално предразположение. Миниатюрата „ Ни лъх не дъхва над полени” е встъплителен акорд към сборника „ Сън за щастие”. Стиховете разработват познатия от възрожденската литература мотив за завръщането към дома (Ботев- „На прощаване”).

Страници –  2

Свали