Представяне на информация пред публика

Една от основните информационни дейности е разпространението на информация. Начините, по които това може да бъде направено са много, но един от тях е от съществено значение. Това е представянето на информацията пред публика.
1. Начини на представяне на информацията пред публика
Различават се два основни начина на представяне:
1.1. Директно.
Директното представяне на информация пред публика е свързано с осъществяването на пряка връзка между представящият информацията и нейните потребители. В този случай, хората се срещат очи в очи на специално организирани мероприятия – представяния на продукти, стоки и услуги.

Страници – 6

Свали

Още на: Виж

Шоколад – Най-голямото удоволствие… – презентация

Продължителност – 11 слайда

Свали