Преоткриването на свежестта и чудото на живота в стихотворението „Прозорец”

Стихотворението „Прозорец” е най-красивата Далчева приказка за преоткриването на свежестта, на красотата на света, на чудото на живота. В заглавието откриваме основният образ в поезията на А.Д.. Този образ означава границата между вътрешния и външния свят на човека, между видимото и незримото. Стихотворението въвежда още в първия стих зимното стъкло на прозореца – „ето нашето зимно стъкло, то не е, то не е сякаш същото …”

Страници – 1

Свали

Анализи – Атанас Далчев – Болница, Стаята, Къщата, Прозорец, Книгите, Повест

Стихотворението дава загавие на дебютната книга. Символично прозорецът е преграда между външния и вътрешния свят. Идеята на текста носи и друго послание – „книгите прозорец към света”. Приказното начало създава впечатление за света и вълшебната птица. Приказнот – идилично внушение открива в образ метафорите „сребърен път” , „сребърни клони” , „посребрена бяла гора”.

Страници – 8

Свали

Лириката на Атанас Далчев като една от проявите на модерността през 20-те години на ХХ век
Анализи на Болница, Повест, Къщата, Стаята, Камък, Дяволско, Прозорец, Книгите

Лириката на Атанас Далчев е един от най-интересните аспекти на модерността в българската литература през 20-те години на ХХ век. В текстовете си поетът издига в естетически обект грозното, създава поезия от прозаичния свят на вещите. Предметите обаче сами по себе си не интересуват Далчев; чрез тях той обглежда света и се опитва да прозре смисъла – или по-точно – безсмислието на човешката екзистенция. Зад вещното прозира един друг свят, който оголва жестоката истина за човешката обреченост, за отчуждението, самотата и страданието на индивида, напразно търсещ своята идентичност.

Страници – 19

Свали

Атанас Далчев + кратки анализи на Болница, Хижи, Старите моми, Коли, Прозорец, Стаята, Къщата, Повест, Книгите

Атанас Далчев въвежда предметната поезия в българската литература.При него човекът като субект изчезва и предметите изземват неговата функция.Ако човекът съществува в някоя от творбите на Далчев,то той е примирен със своята страдалческа съдба,от която не вижда изход,като изход може да е смъртта или духовно обезличен.Обикновено ако човек се появи като субект той не е цялостен образ,а по скоро чрез части от тялото или някакви гримаси,които разкриват неговото страдание и болката,неговото обезличаване и смърт.в стихотворението „Повест” Далчев казва: „И аз съм сам стопанинът на къщата,/в която не живее никой”…

Страници – 6

Свали

„Прозорец” – Атанас Далчев – анализ

Стихотворението „Прозорец” е ключова творба в поезията на Далчев. То е създадено през 1925г. и дава заглавието на едноименната Далчева стихосбирка „Прозорец”. Заглавието ни насочва към прозореца, който е ключов образ в творчеството на поета. В много от стихотворенията на Далчев, този образ присъства като своеобразна граница.

Страници – 1

Свали

Атанас Далчев – Прозорец – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Непобедимостта на реалното в “Прозорец” на Далчев

Поезията на Атанас Далчев се вписва в границите на модерността с най-ярките черти на това понятие, вложени в него през 20-те години на ХХ век – предметност, сетивност, плътно и натрапчиво усещане за маса и тегло, субект без лице, без каквато и да е идея за това, какво желае или не желае. Битие без надежда, цел, смисъл; всъщност то не е битие. Смъртта е принципът на единственото разумно познание. “Хората се раждат, за да умират”, и от това произтича усещането за нищожност на живота.

Страници -3

Свали

Атанас Далчев – „Прозорец“ – анализ

В стихосбирката си „Прозорец“(192б г.) Далчев създава чрез поетиката на „новата вещност“ пренаселен с предмети художествен свят. Повечето от творби в книгата имат за заглавие дума, означаваща предметност:“Коли“,“Вратите“,“Хижи“,“Болница”,”Път”,”Стаята”,”Къщата“ и пр. В поетическия текст назоваването на един предмет (дори когато той е заглавие- т.е. вход към смисьла ) е акт на убиване на конкретността и материалността му в абстрактността на словесния знак.Предметьт вече не е словесна абстракция. Разложен, той се е умножил и увеличил пльтността си, изпълнил е текста с отделните си фрагменти, всеки от които е пак- предмет.

Страници – 4

Свали

Атанас Далчев -‘’Прозорец’’ – Светът – реалност или измислица в стихотворението

Творчеството на Атанас Далчев се появява на литературния хоризонт през 20-те години на XXв. Поезията му е едно от забележителните явления за това време.Още тогава и критиката и читателската аудитория разпознават в стихосбирките му една нова поетическа концептуалност и особедна естетическа програма,специфичен усет за света,който ги отделя от останалите творби,характерни за десетилетието.

Страници – 2
Свали

Атанас Далчев – „Прозорец“ – ВИДИМОСТТА И МЕТАФОРИЧНАТА ИГРА

Дискурсът на Далчевата къща създава своя митология на предметите. Чрез тях се градят значения за изобилието и „нищетата“ в самото гледане към света… Една своеобразна азбука за постъпателно разчитане и усвояване. В първата книга на Атанас Далчев „Прозорец“ (1926) думата „прозорец“ е употребена 12 пъти, а „врата“ – близо два пъти повече. Подсъзнателно предпочитание?

Страници – 5

Свали