Централен процесор – презентация

Продължителност – 24 слайда

Свали

Централен процесор-CPU – презентация

Продължителност – 15 слайда

Свали

Принципно устройство на Фон-Нойманов компютър и централен процесор

Презентация

Продължителност  – 16 слайда

Свали