Основни мотиви и символни образи в творчестото на Атанас Далчев

*Неизбежната, неумолима смърт; скръбното угасване на човешкия живот, мъчителният път към плашещото отвъдно битие; безсилието пред жестоката съдбоновна предопределеност, пред агресивността на демоничната стихия; парадоксалното безсмъртие на властната пагубна сила ( „Болница”, „Вратите”, „Жената в черно”)
*Прочетената книга на живота, асоциативно пренасяща мисълта към идващата смърт („Старата книга”)
*Страданието на хората от крайните градски квартали; социалната нищета и обреченост на човека, който е в плен на бедността („Хижи”)

Страници – 3

Свали

Лиричната експресия на символните внушения в поезията на Христо Смирненски („Ний”, „Старият музикант”)

В края на 20-те години на XX век в българското културно пространство поезията на Христо Смирненски е художествен факт.Със стихосбирката „Да бъде ден „поетът категорично заявява своето творческо присъствие.Непознатата повелителна сила на стиха звучи във всяка негова творба.Поетичният контраст е характерна стилова особеност на новата лирична визия за света на човешките преживявания,импулсивно проектирани като вътрешна посока за развитие на поетичното действие в пространсвената среда на социалния неуют.

Страници – 3

Свали