Атанас Далчев – Стаята – анализ

Стихотворението на Атанас Далчев ”Стаята” е своеобразна интерпретация на един от най-важните мотиви в неговата лирика, а именно неживяния живот. Този текст описва традиционни за човешкия дом предмети, чрез чиито запустял вид успява да пресъздаде неналичността на живот. Тяхното присъствие от една страна има цел, да служи на човека, но от друга функцията им се обезсмисля, когато те нямат на кога да бъдат от полза. Тези вещи продължават да заемат местата и “ролите” си, но те са изгубили своя “господар”, изгубили са човека, което поражда меланхолното чувство на самота и отчужденост, характерно за Далчевите лирически текстове.

Страници – 1

Свали

Текст

Свали

Затвореното пространство в стихотворението „Стаята”

Заглавието „Стаята” насочва към основното пространство в творбата – това е пространството на стаята, което се разгръща в цялото произведение чрез своите отделни елементи – под, врата, стени, ъгли – те са описани като познати и единствени, субективно изживени. Реалността е представена чрез своята вещественост и в това затворено пространство на стаята липсва лирическия персонаж.

Страници – 2

Свали

Информация и анализи за Атанас Далчев и произведенията му

1. Биография:
Атанас Далчев е роден на 12 Юни 1904г. в Солун. Учи в българското училище в Цариград, а след Балканската война цялото семейство се завръща в София и Далчев завършва Първа мъжка гимназия. Записва се в Софийския университет и през 1927г. завършва философия. Веднага заминава за Италия и учи в Рим история на изкуството. През 1929г. се завръща в България и работи като учител по литература и училищен инспектор.

Страници – 4

Свали

Лириката на Атанас Далчев като една от проявите на модерността през 20-те години на ХХ век
Анализи на Болница, Повест, Къщата, Стаята, Камък, Дяволско, Прозорец, Книгите

Лириката на Атанас Далчев е един от най-интересните аспекти на модерността в българската литература през 20-те години на ХХ век. В текстовете си поетът издига в естетически обект грозното, създава поезия от прозаичния свят на вещите. Предметите обаче сами по себе си не интересуват Далчев; чрез тях той обглежда света и се опитва да прозре смисъла – или по-точно – безсмислието на човешката екзистенция. Зад вещното прозира един друг свят, който оголва жестоката истина за човешката обреченост, за отчуждението, самотата и страданието на индивида, напразно търсещ своята идентичност.

Страници – 19

Свали

Атанас Далчев + кратки анализи на Болница, Хижи, Старите моми, Коли, Прозорец, Стаята, Къщата, Повест, Книгите

Атанас Далчев въвежда предметната поезия в българската литература.При него човекът като субект изчезва и предметите изземват неговата функция.Ако човекът съществува в някоя от творбите на Далчев,то той е примирен със своята страдалческа съдба,от която не вижда изход,като изход може да е смъртта или духовно обезличен.Обикновено ако човек се появи като субект той не е цялостен образ,а по скоро чрез части от тялото или някакви гримаси,които разкриват неговото страдание и болката,неговото обезличаване и смърт.в стихотворението „Повест” Далчев казва: „И аз съм сам стопанинът на къщата,/в която не живее никой”…

Страници – 6

Свали

„Стаята” – Атанас Далчев – анализ

Стихотворението е създаденопрез 1925г. и е публикувано в първата Далчева стихосбирка „Прозорец”. Заглавието ни насочва към стаята, която обикновено символизира уюта и топлината на дома, но тук стаята е пространство на самотата и пустотата. Стаята е натоварена с различно значение. Художественият текст превръща стаята в метафора на празнотата, пустотата и самотата на човешкото съществуване. Животът и човекът липсват. В това стихотворение няма лирически герой.

Страници – 1

Свали

Атанас Далчев – Стаята – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

АТАНАС ДАЛЧЕВ – “ СТАЯТА “

Най-ранните творби на Атанас Далчев са белязани от привързаност към символистичния лирически канон, но авторът на “Прозорец” /1926/ и “Стихотворения” /1928/ остава в историята на художествената словесност като твореца, направил най-много за смяната на естетическата доминанта в литературата ни през 20-те години, за осъзнаване на символизма като изчерпал възможностите си поетически език.Далчевите текстове демонстрират остра и много интелигентна наблюдателност спрямо заобикалящото ни в ежедневието, те успяват да уловят смисъл, особено послание и в незначителното на пръв поглед, в предметите, които приемаме като обикновени и банални.

Страници – 3

Свали

Атанас Далчев – „Стаята“

Както в повечето стихотворения на Далчев, така и тук още самото заглавие на творбата лаконично и конкретно назовава топоса. Членуването на думата стая и на всички останали предмети, които допълват и доизграждат цялата картина, недвусмислено подчертават субективнотопреживяване на всеки един елемент от интериора, довело неизбежно до появата на чувството за дългогодишна, дори болезнена познатост.

Страници – 1

Свали

Атанас Далчев – „Стаята“

Още самото заглавие на стихотворението се схваща като синекдоха – на къщата-дом. Както и в други свой стихотворения, така и в това поетът представя изолираността от действителността, рушащото се битие на вещите и човека.

Страници – 1


Свали