Съдържание и структура на презентация – презентация

Продължителност – 16 слайда

Свали

Структура и функции на банкова система

Продължителност – 8 слайда

Свали

Структура и смисъл на „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов

Едва ли друг български художествен текст се е превръщал в такъв стимулатор на метатекстове, както „Бай Ганьо“. Тази малка по обем книга става най-голямото изкушение и предизвикателство за родната ни критика. Рецепцията й сама по себе си е твърде показателна за насоките на литературното мислене и литературното познание. Преминала през различни възприемателни нагласи и критически стратегии, творбата на Ал. Константинов намира и своите различни „прочити“.

Страници – 13

Свали