Завод – Никола Вапцаров – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Кино – Никола Вапцаров – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Елисавета Багряна – Кукувица – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Елисавета Багряна – Потомка – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Елисавета Багряна – Вечната – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Елисавета Багряна – Стихии – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Атанас Далчев – Камък – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Атанас Далчев – Дяволско – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Атанас Далчев – Книгите – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали

Атанас Далчев – Стаята – текст

Текстовете на произведенията се предоставят безплатно от сайта.

Свали