Цифрово кодиране на телевизионния сигнал – презентация

Продължителност – 30 слайда

Свали

Принцип на телевизията – презентация

Продължителност – 19 слайда

Свали