Бройни системи, позиционни бройни системи. Двоична бройна система. Алгоритми за превръщане

Понятие за бройна система /БС/.
Потребността от броене възниква паралелно с потребността от писменост и в значителна степен е зависима от нея.
Определение: Бройната система е съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата.

Страници – 3

Свали

Програмиране с Visual Basic – учебник

Страници – 136

Свали

От Ботев до Талев – учебно помагало – теми и разработки

Страници – 104

Свали

Някои особености на С++ – учебник

Страници – 38

Свали 

How to write formal and informal letter
Сравнения и примери как да напишете писмо на английски език.

Страници – 2

Свали

Абстрактни структури от данни

Най-важното за ефективното решение на всяка задача е изборът на подходящ алгоритъм. От това зависи дали тя ще бъде решена точно или приближено, пълно или частично. От своя страна ефективността на алгоритъма зависи от начина по който ще бъде реализиран. Неговата сложност зависи от избора на подходящи структури от данни. Едни от най-простите структури от данни са променливите от познатите ни типове. Друга структура от данни е масивът.Тези структури се определят като статични структури от данни. Повечето езици предлагат възможност и за динамично заделяне на памет.

Страници – 2

Свали 

Учебник за C++ – Въведение и първи стъпки в програмирането.

Съдържание – 22 страници.

Свали 

Много подробен С++ учебник

Страници – 137

Свали