Да бъдеш или не – трагедията на принц Хамлет

Вече четири века и половина ни делят от рождението на великия писател Шексир, но интересът към неговото творчество не пресъхва. Удивително е, че той е известен не само на специалистите и ценителите на голямото изкуство, но и всред обекновения човек, който по различни пътища се доближава до неговата мисъл “Да бъдеш или не: туй е въпросът”, до някои негови герои, превърнали се в символ на някое човешко чувство като принц Хамлет.

Страници – 3

Свали

Хамлет – Уилям Шекспир

Великият драматург Уилям Шекспир засяга в трагедията „Хамлет” проблеми, актуални и в днешно време. Безсмъртните идеи на творбата будят размисъл у съвременния читател 4 века по-късно. В образа на главния герой Шекспир вплита цялото разнообразие от живота на своята епоха. Хамлет е един изключителен герой и чрез него авторът дава представа за мъдростта и безумието по време на Късния английски ренесанс.

Страници – 2

Свали

Нравствените проблеми в Шекспировата трагедия „Хамлет

Всяка книга има своя съдба, но малко са тези произведения в световната литература, които могат да съперничат по славата и по непрекъснатото си обновление във времето на най-зрялата и най-загадъчната творба на Шекспир – трагедията „Хамлет”. Както повечето от неговите пиеси, тя също е изградена по заимстван сюжет, но той е изпълнен с такъв драматизъм на преживяванията и с такава социално-философска идейност, че вече само литературните историци си спомнят за връзката му със скромната хроника от XII век на датския летописец Саксо Граматик.

Страници – 3

Свали

Светът и човекът в трагедията на Уилям Шекспир „Хамлет”

С трагедията си „Хамлет” Уилям Шекспир полага основите на редица велики произведения. Безспорно обаче „Хамлет” е трагедията, която вълнува най-много хора по целия свят, защото в нея главният герой води една вечна борба – борбата между доброто и злото. „Хамлет” е един своеобразен свят, обитаван от различни характери – едни олицетворяват злото, други приятелството, срещат се и такива, които са символ на предателство и на любов.

Страници – 4

Свали

В търсене на истината за човека – Хамлет

Прочутата творба „Хамлет“ на английския драматург Шекспир е първата от поредицата велики трагедии на твореца.Шекспир поставя новия момент в ренесансовата трагедия с разбирането за трагичния характер на трагедиите.Героите на Шекспировата трагедия носят черта в характера си ,която ги кара да се отрекат от живота в името на някакъв идеал или да го предадат,което ги довежда до гибел.Те претърпяват коренна промяна,като страданието им ги води до прозрения,които ги променят като хора.

Страници – 4

Свали

Хамлет – анализ

Трагедията „Хамлет” на Шекспир се смята за едно от най- значителните произведения на световната литература. В нея великият драматург разглежда значими общочовешки проблеми. Разглежда сблъсъка между хуманистичните идеали и подлост, двуличие и корист. Това прави произведението трагедия, а героя – трагичен. Трагизмът на „Хамлет” е породен от несъответствието между светлите му хуманистични идеали и грозният лик на действителността.

Страници – 2

Свали

Трагедията на ренесансовия човек в света на Елсинор

Трагедията „Хамлет” е пропита с хуманизма на Шекспир. По времето на Ренесанса човекът е най-съвършеното същество на света.Ренесансът не обръща толкова много внимание на църквата. Човекът започва да се стреми към това да изучава както Бог, така и явленията, които преди са смятани за знаци или наказания.Ренесансовият човек в трагедията на Уилям Шекспир е разкрит най-добре в образа на младия принц Хамлет. Светът на Елсинор представя епохата на Средновековието. Хамлет се стреми към това да премахне човешките недостатъци, стреми се да постигне хармония между човешките взаимоотношения. Докато в Елсинор огромно влияние имат църквата и догмите и.

Страници – 2

Свали

Уилям Шекспир – „ХАМЛЕТ” – анализ

Трагедията Хамлете най-яркият израз на късноренесансовата Шекспирова концепция за човека, света и изкуството. Проблемът за хуманните стой­ности в идеала за прекрасното е интерпретиран в монолозите на Хамлет и на Клавдий, както и в ак­тьорския монолог за смъртта на Хекуба, в открити­те диалози за актьорското поведение на сцената и в смисъла на инсценираната от Хамлет пиеса.

Страници – 5

Свали 

Образът на Хамлет

За да конструира и изгради точно сюжета на своята трагедия,Шекспир използва възгледите на Ренесанса,свързани с представата за истина и справедливост.Главният герой-датският принц Хамлет-е основната действаща фигура в трагедията на Шекспир.Авторът използва неговия  образ не само,за да осъществи развръзката в сюжета,но и като един интелектуално издигнат младеж,с философско съзнание,който да послужи за пример на поколенията и да разкрие отговорите на всеизвестни проблеми в обществото.

Страници – 3

Свали

Хамлет – Самотен и трагичен в борбата със злото

Да бъдеш или не – туй е въпросът.
Дали е по-достойно за душата
да понесеш камшиците, стрелите
на бясната съдба, или да се
опълчиш сам срещу море от мъки
и да им туриш край?

Така започва прочутият Хамлетов монолог в едноименната Шекспирова трагедия и той е най-дискутираният от литературните критици художествен текст в западноевропейската литература. В него Шекспир поставя най-същностните, глобални проблеми, свързани с морала в човешкия живот.

Съдържение – 3

Свали