Христо Смирненски – Мечти и сурова действителност – Юноша Пролет

Христо Смирненски е поет на тържетвеното звучене на стиха ,на празничното усещане за взривна промяна на света.
В стихотворението ”Юноша” пътят от “Аз не зная” до “Аз ще знам” е търсене на истината за чоаека и света. Този път е изпитание за всяка личност.Смирненски разкрива това ,основавайки се на яркия контраст м/у очаквано и реалност. Преходът от незнание към мъдост е пресътворен с характерни за символистите художествени похвати: сравнение, олицетворение ,хипорбола, ярки, запомнящи се образи, вълнуващи метафори, различни по емоционалната си постройка изрази.

Страници – 4

Свали

Христо Смирненски – Йохан – анализ

Смирненски е съвременник на януарското въстание на спартакистите в Берлин през 1919г. То е жестоко потушено, но паметта на жертвите е запазена като завет. В първите години след разгрома партийните вестници посвещават цели броеве на въстанието.Портретите на убитите водачи Карл.Л. и Роза Л. са обвити в траурни ленти, а под тях се отпечатват революционни стихове. Пръв сред поетите, които възславят януаорската епорея е См.Той не е непосредствен участник в събитията, но следи техния ход.Въображението го отвежда сред сивите каменни сгради на Берлин, по площади и улици, където се развяват знамената на бунта и се издигат барикади.

Страници – 1

Свали

Христо Смирненски – Юноша – анализ

Смирненски твори в началото на 20-те години на ХХ век – време на остри социални конфликти и промяна в естетическите търсения на българската литература. Символизмът като литературно явление вече се оказва изчерпан, за да изразява новите вълнения на човешката душевност. В поезията си Смирненски осъществява едно самобитно и изключително смело преплитане на символистични с романтични, на митологични и библейски с реалистични образи и сюжети.

Страници – 4

Свали

Стария музикант – Христо Смирненски – анализ

1.Творческа история – включено е в цикъла “Децата на града” и е най-нежното, най-лиричното стих.
2.Заглавието-звучи носталгично.Музиката е символ на красивото, на духовната извисеност, на таланта. Епитетът “старият” внушава почит, уважение, предполага съпричастност.

Страници – 1

Свали

Цветарка – Христо Смирненски – анализ

1.Творческа история – включено е в стих. “Да бъде ден”, но преди това не е публикувано в пролетарския печат. Според писателя Димитър Осинин, творбата е възникнала по повод на един конкурс, обявен от Академичното дружество на филолозите слависти, които организирали лотария с ръкописите на известни писатели с благотворителна цел.
2.Заглавието – момиче, което продава цветя. Цветята символизират красотата, любовта, доброто, щастието.

Страници – 3

Свали

Христо Смирненски – Зимни вечери

Зимни вечери” е поема, която обобщава драмата на човека и разкрива истината за трагичния живот на безправния “малък човек”.Сякаш тук са събрани заедно образите на стария музикант, на слепия, на цветарката, на Гаврошовците, на девойката,покосена от жълтата гостенка. Това са познати образи и мотиви, защо Смирненски се връща към тях?
1.Творческа история – това е една от последните творби, писана през зимата на 1922-23 година. По спомени на сестрата на См. той често се е разхождал из крайните квартали на София и е наблюдавалживота на хората там.

Страници – 8

Свали

Ний – Христо Смирненски

Поезията на См. е свързана с духа на преломната епоха след войните, в която се чувства социалното напрежение и стремежът към радикални промени в обществения живот. В условията на национална и духовна криза българската литература претърпява сериозни промени – символизмът и индивидуалистичната философия постепенно отстъпват място на експресионизма и на революционно-борческата поезия на См. В неговата лирика се променят основните опорни точки на представата за света – на преден план е изведен човекът като социално същество, масата – като събирателен образ на човешкия колектив, улицата – като място, където се разиграва социалната драма и сблъсък, бурята и революцията – като знаци на робското тържество, на победата на онеправданите. Израз на това ново лирическо светоусещане поетът дава в стих. “Ний”, в което се чува гласът на множеството.

Страници – 5

Свали

Картината на града в цикъла “Зимни вечери” на Христо Смирненски

Христо Смирненски е един от най-изявените български социални критици. По времето на написването на цикъла “Зимни Вечери” в България са се заменили ценностите на рода, майката, дома, семейството с надеждата за оцеляване в тежките дни.

Страници – 5

Свали

Поезията на Смирненски пресъздава мисловния и емоционален климат

Поезията на Смирненски пресъздава мисловния и емоционален климат на една тревожна епоха. Творецът е съвременник на събития, разтърсили континента “из основи”. Политическите трусове водят до значителни промени в съзнанието и ежедневието на хората. “Пролетарската идея” ангажира ред български творци oще от 90-те години на XIX век Но именно през 20-те години на XX в.

Страници – 7

Свали

Лириката на Христо Смирненски – утопия и революция

Част от литературната критика на 20-те и 30-те години (лявата) обвинява лириката на Смирненски за това, че е „буржоазна” по форма. След 09.09. 1944г. Творчеството на Смирненски е критикувано за липса на ясно изразена възхвала на БКП, за отсъствие на конкретна партийност. Така един от несъмнено политическите поети на България се оказа в „ничия земя” тъкмо спрямо политическото. То се сочи или като недостатъчно, или като единствено. Широкият диапазон в различните гледни точки може би се дължи и на това, че лириката на Смирненски проектира утопични светове.

Страници – 8

Свали